Luk
Forsidefoto1200x800_1.jpg

Gang i biogas-debatten

02.11.2012
oprettet af Kenneth Lemvig Sørensen, sidst rettet af Christinna Skjødt Hansen,

Torsdag den 1. november blev det andet borgermøde holdt i en aktuel debat om biogas i Randers Kommune. Kommentarer, forslag og ideer kan stadig indsendes til debatten ind til 8. november.

I august måned udgav Randers Kommune et debatoplæg om biogas. Baggrunden for oplægget er, at den nuværende regering har det mål at halvdelen af husdyrgødningen i dansk landbrug fremover skal omdannes til biogas. Målsætningen er desuden, at der inden år 2020 skal etableres 40 – 50 nye biogasanlæg i Danmark. Derfor har Staten pålagt de danske kommuner at udpege egnede placeringer til biogasanlæg. Randers Kommune skal derfor i sin Kommuneplan 2013 pege på mindst en placering, hvor der må etableres biogasanlæg. 

I debatoplægget fra august måned har Miljø- og teknikforvaltningen gennemgået 17 mulige placeringer. Ud af dem pegede forvaltningen på de tre mest egnede placeringer. Det førte til en debat-periode i september med et borgermøde. Her blev der foreslået en række andre muligheder, som både forvaltningen og politikerne i Miljø- og teknikudvalget har set nærmere på. Den 3. oktober besluttede Miljø- og teknikudvalget derfor at påbegynde en ny debatperiode med særligt fokus på en helt fjerde placering.

En mulig placering ved Assentoft
På borgermødet i september lød et af forslagene på, at et eventuelt biogasanlæg vil kunne ligge i Assentoft ved virksomheden Daka. Derfor var der torsdag aften endnu et borgermøde.

Det var i sagens natur primært borgere fra Assentoft og Romalt, der deltog i dette møde.

Omkring 30 borgere havde tilmeldt sig mødet. De fik alle lejlighed til at høre mere om baggrunden for biogas-planerne.

Projektleder Rikke Gilling fra Miljø- og teknikforvaltningen forklarede, at der ikke er nogen konkrete planer – ligesom kommunen heller ikke har modtaget ansøgning fra en eneste interessent om at opføre et biogasanlæg.

 Billede
Projektleder Rikke Gilling fortalte ved borgermødet blandt andet om forvaltningens undersøgelser og baggrundsrapport, som ligger bag debatoplæggene.

”En sådan henvendelse vil være nødvendig før en placering bliver til et konkret projekt. Men vi er bundet til at pege på mindst en placering, så derfor har vi nu denne debat. Interesserede investorer vil i princippet kunne ansøge om en etablering et helt andet sted. Og så vil kommunen være forpligtigede til at behandle den konkrete sag. En udpegning i Kommuneplan 2013 er altså ikke ensbetydende med, at der kommer et biogasanlæg på det pågældende sted. Men som kommune er vi naturligvis interesserede i at udpegede det mest egnede sted,” fortalte Rikke Gilling.  

Billede   
Gylle fra en ko giver nok strøm til en person, når det omdannes til biogas. 

Lugter et biogasanlæg
En håndfuld politikere var også repræsenteret ved torsdagens borgermøde, og de lovede at tage alle kommentarer med sig videre til den politiske behandling af sagen. En del af de mange kommentarer handlede om mulige lugtgener. Knud Tybirk fra AgroBuisnessPark i Tjele, der er ekspert i biogas, fortalte, at nye biogasanlæg har meget begrænsede lugtgener. Samtidig fortalte han, at et biogasanlæg, også er med til at give mindre lugt, når der spredes gylle på markerne. Gyllen bruges til at lave biogas og bliver i den forbindelse afgasset på et biogasanlæg. ”Helt nyaftappet gylle fra et biogasanlæg lugter mere som salmiak lakrids end komøg,” sagde Knud Tybirk.

Deltag i debatten:

Frem til den 8. november kan du maile dit bidrag til debatten om biogasanlæg i Randers på biogas@randers.dk

Herefter behandler Miljø- og teknikforvaltningen alle forslag. Den 29. november tager politikerne i Miljø- og teknikudvalget stilling til sagen. Her vil udvalget indstille deres forslag om en placering. Denne eller disse skal herefter indarbejdes i Kommuneplan 2013, der vil blive behandlet i byrådet i begyndelsen af det nye år. Den samlede Kommuneplan vil herefter komme i høring.

Du finder debatoplæggene om biogas, sammen med blandt andet baggrundsrapporten, tidsplan, forskellige cases og meget andet materiale om biogas her:

Læs også artiklerne:

Udvalg sætter biogas til fornyet debat

Livligt debatmøde om biogas


Læs flere nyheder

Søg i nyheder.

Randers Kommune · Laksetorvet · 8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15 · randers.kommune@randers.dk · Cvr-nr.: 29189668