Ældrerådet

Ældrerådet medvirker til kontakten mellem byens ældre befolkning og byrådet og kan på eget initiativ komme med forslag til en god ældrepolitik.

Alle forslag, der vedrører den ældre del af befolkningen, skal før de når frem til politisk vedtagelse, sendes til høring i ældrerådet.

Alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til ældrerådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse.

Ældrerådet vælges af og blandt befolkningen over 60 år. Ældrerådet består af 11 medlemmer.

Byrådssekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for Ældrerådet. Henvendelse kan ske til juridisk konsulent Camilla Juul Nielsen på camilla.juul.nielsen@randers.dk.

Formand - Per Boysen

Per Boysen
8900 Randers C
Tlf.: 4055 8854
Mail: boysen@kabelmail.dk

Næstformand - Aase Boje

Aase Boje
8930 Randers NØ
Tlf.: 2424 1752
Mail: Aase.boje@icloud.com

Annette Johanne Nielsen

Annette Johanne Nielsen
8920 Randers NV
Tlf.: 2145 9482
Mail: Wingesvej41@mail.tele.dk

Bent Martinsen

Bent Martinsen
8900 Randers C
Tlf.: 2058 3185
Mail: martinsenbent@gmail.com

Carsten Brandenborg

Carsten Brandenborg
8920 Randers NV
Tlf.: 2248 9219 Mail: carstenbrandenborg@mail.dk

Ejvind Holger Clemmensen

Ejvind Holger Clemmensen
8930 Randers NØ
Tlf.: 4263 8242
Mail: ejc@fiberflex.dk

Kirsten Juul Thorup

Kirsten Juul Thorup
8940 Randers SV
Tlf.: 5198 3430
Mail: k-pthorup@youmail.dk

Leif Torsten Aaby

Leif Torsten Aaby
8981 Spentrup
Tlf.: 5186 0707
Mail: lejola@nrdc.dk

Lena Gjettermann Stampe

Lena Gjettermann Stampe
8930 Randers NØ
Tlf.: 6171 7346
Mail: lenastampe@hotmail.com

Peder Vagn Poulsen

Peder Vagn Poulsen
8920 Randers NV
Tlf.: 2687 9324
Mail: pedervp@hotmail.com

Susanne Jensen

Susanne Jensen
8930 Randers NØ
Tlf.: 6177 7146
Mail: s.jensen@c.dk

Ældrerådet medvirker til kontakten mellem
byens ældre befolkning og byrådet.

Alle forslag, der vedrører den ældre del af befolkningen, skal før de når frem til politisk
vedtagelse, sendes til høring i ældrerådet.

Hvad skal ældrerådet høres om?

 • Randers kommunes budgetter.
 • Alle kommunens tiltag inden for ældreområdet.
 • Planer om byggeri af boliger for ældre.
 • Planer for byggeri af plejehjem, samt udvidelser og evt. nedlæggelser.
 • Kvalitetsstandarder i hjemmeplejen.
 • Kvalitetsstandarder for plejehjem m.m.
 • Madservice i hjemmet og på plejehjem.
 • Kulturelle tilbud til ældre borgere.
 • Bybusdrift og Flexture for ældre borgere.
 • Sikre at fortove, gader og veje er ældrevenlige.

Ældrerådet kan på eget initiativ komme med forslag til god ældrepolitik.

Alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til ældrerådet med spørgsmål og problemer, der har generel eller principiel interesse.

Klagesager henvises til det klagesystem, der har med det enkelte lovområde at gøre. Nogle klager vil kunne danne grundlag for mere principielle overvejelser, og derfor kan problematikken evt. drøftes i ældrerådet.

Ældrerådet har 3 medlemmer i redaktionen af ”Pensionistavisen”, der udkommer 4 gange årligt og leveres til alle ældre i kommunen.

Endvidere nedsættes arbejdsudvalg efter behov.

For at støtte de ældre borgere, der køber kommunal mad, besøges alle områdecentre et par gange om året. En gruppe af ældrerådsmedlemmer spiser et måltid af dagens ret og rapporterer deres indtryk til Omsorgschefen i Randers Kommune.

Ældrerådet holder møde den anden onsdag i hver måned undtagen i juli måned.

Møderne i 2022 afholdes:

 • 19. januar
 • 9. februar
 • 9. marts
 • 20. april
 • 11. maj
 • 8. juni
 • 10. august
 • 14. september 
 • 12. oktober
 • 9. november
 • 14. december

Ældrerådet er én gang årligt vært ved et Ældretræf, hvor kommunens ældre inviteres til at have en hyggelig og informativ eftermiddag sammen med foredrag, fællessang og kaffe.

ÆLDRETRÆF 2022 afholdes den 27. april 2022.

Se nyhed og fotos fra Ældretræf 2018.