Ældrerådet

Ældrerådet medvirker til kontakten mellem byens ældre befolkning og byrådet og kan på eget initiativ komme med forslag til en god ældrepolitik.

Alle forslag, der vedrører den ældre del af befolkningen, skal før de når frem til politisk vedtagelse, sendes til høring i ældrerådet.

Alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til ældrerådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse.

Ældrerådet vælges af og blandt befolkningen over 60 år. Ældrerådet består af 11 medlemmer.

Byrådssekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for Ældrerådet. Henvendelse kan ske til juridisk konsulent Camilla Juul Nielsen på camilla.juul.nielsen@randers.dk.

Per Boysen - Formand
8900 Randers C
Telefon: 4055 8854
E-mail: boysen@kabelmail.dk

Hanna Højlund - Næstformand
8960 Randers SØ
Telefon: 4019 0608
E-mail: hhojlund@yahoo.dk

Annette Johanne Nielsen
8920 Randers NV
Telefon: 2145 9482
E-mail: wingesvej41@mail.tele.dk

Elsebeth Hjort-Hansen (suppleant)
8960 Randers SØ
Telefon: 3049 9379
E-mail: bethelse@hotmail.com

Leif Aaby
8981 Spentrup
Telefon: 5186 0707
E-mail: lejola@nrdc.dk

Åse Boje
8930 Randers NØ
Telefon: 2424 1752
E-mail: aase.boje@icloud.com

Preben Lundgaard Nielsen
8900 Randers C
Telefon: 2521 4498
E-mail: pn@elromail.dk 

Merethe Rytter Pedersen 
8960 Randers SØ
Telefon: 2467 7554
E-mail: meretheogfritz@gmail.com

Steen Baunsgaard
8960 Randers SØ
Telefon: 2045 6631
E-mail: ub-sb@mail.dk

Hanne Hjortshøj Christensen
8930 Randers NØ
Telefon: 2856 7242
E-mail: fh-christensen@mail.tele.dk

Lena Stampe
8930 Randers NØ
Telefon: 6171 7346
E-mail: lenastampe@hotmail.com

Ældrerådet medvirker til kontakten mellem
byens ældre befolkning og byrådet.

Alle forslag, der vedrører den ældre del af befolkningen, skal før de når frem til politisk
vedtagelse, sendes til høring i ældrerådet.

Hvad skal ældrerådet høres om?

 • Randers kommunes budgetter.
 • Alle kommunens tiltag inden for ældreområdet.
 • Planer om byggeri af boliger for ældre.
 • Planer for byggeri af plejehjem, samt udvidelser og evt. nedlæggelser.
 • Kvalitetsstandarder i hjemmeplejen.
 • Kvalitetsstandarder for plejehjem m.m.
 • Madservice i hjemmet og på plejehjem.
 • Kulturelle tilbud til ældre borgere.
 • Bybusdrift og Flexture for ældre borgere.
 • Sikre at fortove, gader og veje er ældrevenlige.

Ældrerådet kan på eget initiativ komme med forslag til god ældrepolitik.

Alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til ældrerådet med spørgsmål og problemer, der har generel eller principiel interesse.

Klagesager henvises til det klagesystem, der har med det enkelte lovområde at gøre. Nogle klager vil kunne danne grundlag for mere principielle overvejelser, og derfor kan problematikken evt. drøftes i ældrerådet.

Ældrerådet har 3 medlemmer i redaktionen af ”Pensionistavisen”, der udkommer 4 gange årligt og leveres til alle ældre i kommunen.

Endvidere nedsættes arbejdsudvalg efter behov.

For at støtte de ældre borgere, der køber kommunal mad, besøges alle områdecentre et par gange om året. En gruppe af ældrerådsmedlemmer spiser et måltid af dagens ret og rapporterer deres indtryk til Omsorgschefen i Randers Kommune.

Ældrerådet holder møde den anden onsdag i hver måned undtagen i juli måned.

Møderne i 2021 afholdes:

 • 13. januar
 • 10. februar
 • 10. marts
 • 14. april
 • 12. maj
 • 9. juni
 • 11. august
 • 8. september 
 • 13. oktober
 • 10. november
 • 8. december

Ældrerådet er én gang årligt vært ved et Ældretræf, hvor kommunens ældre inviteres til at have en hyggelig og informativ eftermiddag sammen med foredrag, fællessang og kaffe.

ÆLDRETRÆF 2021 er aflyst. 

Se nyhed og fotos fra Ældretræf 2018.