Forebyggende hjemmebesøg

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg i Randers Kommune 2022.

Randers Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg til dig som borger. Formålet med besøget er at give dig mulighed for at tale om det, der vigtigt for dig i hverdagen og at støtte op om dine eventuelle fysiske, psykiske og sociale udfordringer. Du har mulighed for at have en pårørende eller en fra dit netværk med til samtalen.

Hvornår får jeg tilbud om besøg?

 • Når du fylder 70 år, og hvis du er enlig, vil du få tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.
 • Når du fylder 75 og 80 år, vil du få tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.
 • Fra du er 65 til 81 år, er der mulighed for at få et forebyggende hjemmebesøg ved særlige behov.
 • Fra du fylder 82 år, vil du få et årligt tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.
 • Hvis du bor på plejecenter, eller hvis du i forvejen modtager personlig pleje og praktisk hjælp, tilbydes du ikke forebyggende hjemmebesøg.

Hvordan får jeg besøg?

Du vil modtage et brev med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg:

 • Når du fylder 70 år og hvis du er enlig, får du et brev med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, hvor du kan vælge om du ønsker at modtage et besøg.
 • Hvis du er 65 år eller derover og har særlige behov, kan du få et forebyggende hjemmebesøg ved at kontakte det forebyggende team. Telefon 89 15 80 02.
 • Når du fylder 75 år, får du et brev med tilbud om et forebyggende besøg.
 • Når du fylder 80 år, får du et brev med tilbud om besøg med dato og klokkeslæt.
 • Fra du fylder 82 år, vil du hvert år få tilsendt et brev med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.

Hvordan forløber samtalen?

Samtalen tager udgangspunkt i det, du ønsker at tale om. Du behøver ikke at have konkrete udfordringer for at tage imod et forebyggende hjemmebesøg. De forebyggende medarbejdere har naturligvis tavshedspligt.

Ved besøget kan man f.eks. snakke om:

 • Dit sociale liv, f.eks. netværk/relationer, aktiviteter
 • Dit mentale liv, f.eks. humør, hukommelse, ensomhed
 • Dine tanker om fremtiden
 • Kost, rygning, alkohol og motion
 • Kommunale, frivillige og lokale tilbud
 • Problemer med vandladning, vejrtrækning eller andet.

Åben Rådgivning

Du kan også besøge det forebyggende team i Åben Rådgivning i Sundhedsklinikken på Lindevænget, Vestergade 62, 8900 Randers C, den første tirsdag i hver måned i tidsrummet kl. 13.00 - 15.00. Her kan du få svar på afgrænsede spørgsmål. Tilbuddet om Åben Rådgivning er til borgere, som er i målgruppen for et forebyggende hjemmebesøg og deres pårørende. Det er ikke visitation.

Når livet er svært

Nogle gange sker der ting i livet, som kan være svære. Hvis du er 65 år eller derover, kan du få et forebyggende hjemmebesøg, hvis:

 • Du er kommet i en situation, hvor dit livsgrundlag har ændret sig f.eks. ved alvorlig sygdom
 • Du er blevet udskrevet fra sygehuset
 • Din ægtefælle/samlever er flyttet på plejehjem
 • Du har mistet en ægtefælle
 • Du befinder dig i en særlig sårbar livssituation, f.eks. hvis du føler dig ensom eller psykisk sårbar
 • Du er lige tilflyttet kommunen og har behov for et netværk

Bekymringspostkassen

I Randers Kommune er der en bekymringspostkasse, som du kan skrive til, hvis du som pårørende, nabo eller netværk oplever, at en person mistrives eller har svært ved at komme igennem hverdagen. Du kan skrive til bekymringspostkassen@randers.dk

Det forebyggende team

Et forebyggende hjemmebesøg varetages af en af kommunens forebyggende medarbejdere. De har alle en sundhedsfaglig baggrund, og de har erfaring med og interesse i at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse. Desuden har de stor erfaring med hjemmebesøg, hvor dine ønsker og behov er i fokus. Henvendelse vedrørende forebyggende hjemmebesøg kan rettes til:

Telefon 89 15 80 02
Mandag - fredag 8.00 - 14.00

Lovgrundlaget

Hvis du har interesse i at læse mere om Servicelovens §79a www.retsinformation.dk Kvalitetsstandarden er udarbejdet i efteråret 2021 og gældende i 2022.