Hjælp til at anrette måltider

Kvalitetsstandarder for hjælp til at anrette måltider i Randers Kommune 2022.

Når du søger hjælp til at anrette måltider, er Randers Kommune forpligtet til at vurdere, om du gennem et rehabiliteringsforløb vil kunne genvinde tabte funktioner i din hverdag.

Vi henviser til, at du læser kvalitetsstandarden for Rehabilitering, Tværfagligt forløb i Borgerteam.

Randers kommune vurderer dit funktionsniveau. Hvis det vurderes, at du kan få gavn af det, bevilliges du et rehabiliteringsforløb, hvor du får træning, vejledning og hjælp til at genvinde tabte funktioner. Efter det forløb vurderes, hvilken hjælp og støtte du evt. fremadrettet har behov for. Træning, hjælp og støtte til at anrette måltider er efter Servicelovens § 83a og § 83.

Hvad er formålet med hjælpen?

 • At du bevarer en aktiv og selvstændig hverdag
 • At rehabiliterende træning og hjælp til anretning af måltider bidrager til at gøre dig helt eller delvis selvhjulpen
 • At bidrage til at sikre anretning af måltider
 • At du vedligeholder dine færdigheder, samt forebygger væsentlige følger af dine fysiske, psykiske eller sociale udfordringer
 • At hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.
 • At den enkelte har ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer og familie og netværk

Hvad kan du få hjælp til?

Hjælp og støtte til måltider bevilliges individuelt.

Hjælp til måltider kan omfatte følgende:

 • Hjælp til at anrette alle hovedmåltider og mellemmåltider
 • Hjælp til opvarmning af mad. Opvarmning foregår i mikroovn
 • Almindelig opvask og oprydning efter måltider
 • Særlig tilberedning og anretning af mad, hvis der er behov for det (fx koge æg, koge havregrød i gryde pga. besvær med at synke (dysfagi).

Hvad kan du ikke få hjælp til?

 • Anretning og smøring af mad til pårørende eller gæster
 • Madlavning, tilberede varme måltider fra bunden.

Hvem kan få hjælp til måltider?

Du kan bevilges hjælp til at anrette måltider, hvis du efter rehabiliterende træning, hjælp og støtte fortsat ikke selv kan klare at anrette dine måltider pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager.