Indkøb af dagligvarer

Kvalitetsstandarder for indkøb af dagligvarer i Randers Kommune 2022.

Når du søger hjælp til indkøb af dagligvarer, er Randers kommune forpligtet til at vurdere om du gennem et rehabiliteringsforløb vil kunne genvinde tabte funktioner i din hverdag.

Vi henviser til, at du læser kvalitetsstandarden for Rehabilitering, Tværfagligt forløb i Borgerteam.

Randers kommune vurderer dit funktionsniveau. Hvis det vurderes, at du kan få gavn af det, bevilliges du et rehabiliteringsforløb, hvor du får træning, vejledning og hjælp til at genvinde tabte funktioner. Efter forløbet vurderes hvilken hjælp og støtte du evt. fremadrettet har behov for. Træning, hjælp og støtte til indkøb er efter Servicelovens § 83a og § 83.

Hvad er formålet med hjælpen?

 • At du bevarer en aktiv og selvstændig hverdag.
 • At rehabiliterende træning og hjælp til personlig pleje bidrager til at gøre dig helt eller delvis selvhjulpen.
 • At støtte og bidrage til indkøb af dagligvarer.
 • At du vedligeholder dine færdigheder, samt forebygger væsentlige følger af dine fysiske, psykiske eller sociale udfordringer.
 • At hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.
 • At den enkelte har ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer og familie og netværk.

Servicelovens § 1 stk. 2 og 3

Hvad kan du få hjælp til?

Hjælp og støtte til indkøb af dagligvarer bevilliges individuelt. Som udgangspunkt kan du bevilliges hjælp til indkøb én gang ugentligt.

Indkøb kan omfatte følgende:

 • Information om dagligvarer butikker, der bringer vare ud
 • Kompensation for eventuelle udbringningsudgifter
 • Hjælp til indkøbsliste og varebestilling
 • Hjælp til at sætte varer på plads
 • I særlige akutte tilfælde kan du bevilliges hjælp til direkte indkøb af dagligvarer.

Hvad kan du ikke få hjælp til?

 • Du kan ikke få hjælp til indkøb på apotek, posthus, i bank og specialforretninger.

Hvem kan få hjælp til indkøb?

Du kan få rehabiliterende træning og hjælp til indkøb af dagligvarer, hvis du pga. fysiske, psykiske og eller sociale årsager ikke selvstændigt kan.

Den individuelle vurdering tager altid udgangspunkt i din families samlede situation. Er der f.eks. voksne børn og eller rask ægtefælle, der kan varetage opgaven?

Du vil få vejledning til at bestille dagligvarer f.eks. internethandel.

Hvem kan ikke få hjælp til indkøb af dagligvarer?

Du kan ikke få hjælp, hvis du kan løse opgaven selv ved at:

 • Bestille dagligvarer på nettet eller telefonisk med udbringning
 • Dele indkøbene over flere dage
 • Anvende egnede redskaber f.eks. indkøbstrolley.

Du kan ikke få bevilliget hjælp til indkøb af dagligvarer, hvis formålet udelukkende er, at have overskud til sociale aktiviteter.