Madservice

Kvalitetsstandarder for madservice i Randers Kommune 2022.

Når du søger hjælp til madservice, er Randers kommune forpligtet til at vurdere om du gennem et rehabiliteringsforløb vil kunne genvinde tabte funktioner i din hverdag.

Vi henviser til, at du læser kvalitetsstandarden for Rehabilitering, Tværfaglig forløb i Borgerteam.

Randers kommune vurderer dit funktionsniveau. Hvis det vurderes, at du kan få gavn af det, bevilliges du et rehabiliteringsforløb, hvor du får træning, vejledning og hjælp til at genvinde tabte funktioner. Efter forløbet vurderes hvilken hjælp og støtte du evt. fremadrettet har behov for. Træning, hjælp og støtte til Madservice efter Servicelovens § 83a og § 83.

Hvad er formålet med hjælpen?

  • At du bevarer en aktiv og selvstændig hverdag.
  • At rehabiliterende træning og hjælp til madservice bidrager til at gøre dig helt eller delvis selvhjulpen.
  • At støtte og bidrage til indkøb af dagligvarer.
  • At du vedligeholder dine færdigheder, samt forebygger væsentlige følger af dine fysiske, psykiske eller sociale udfordringer.
  • At hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.
  • At den enkelte har ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.

Servicelovens § 1 stk. 2 og 3

Hvad kan du få hjælp til?

  • Madservice med udbringning består af hovedret og/eller biret, som leveres hjemme hos dig.
  • Diætkost som beskrevet i den nationale kosthåndbog. Det kan være efter en sundhedsfaglig vurdering eller lægeordineret.
  • Du skal bestille mindst fire hovedretter per uge, hvis du ønsker madservice.

Hvad kan du ikke få hjælp til?

  • At tilberede varm mad fra bunden.

Hvem kan få hjælp til madservice?

Du kan bevilliges madservice, hvis du på grund af fysiske, psykiske årsager ikke selv kan tilberede varm hovedret.

Den individuelle vurdering vil altid tage udgangspunkt i din families samlede situation. Er der f.eks. voksne børn og eller rask ægtefælle, der kan varetage opgaven?