Tøjvask

Kvalitetsstandarder for tøjvask i Randers Kommune 2022.

Når du søger hjælp til tøjvask, er Randers kommune forpligtet til at vurdere, om du gennem et rehabiliteringsforløb vil kunne genvinde tabte funktioner i din hverdag.

Vi henviser til, at du læser kvalitetsstandarden for Rehabilitering, Tværfagligt forløb i Borgerteam.

Randers kommune vurderer dit funktionsniveau. Hvis det vurderes at du kan få gavn af det, bevilliges du et rehabiliteringsforløb, hvor du får træning, vejledning og hjælp til at genvinde tabte funktioner. Efter forløbet vurderes hvilken hjælp og støtte du evt. fremadrettet har behov for. Træning, hjælp og støtte til tøjvask er efter Servicelovens § 83a og § 83.

Hvad er formålet med hjælpen?

 • At du bevarer en aktiv og selvstændig hverdag.
 • At rehabiliterende træning og hjælp til tøjvask bidrager til at gøre dig helt eller delvis selvhjulpen.
 • At støtte og bidrage til tøjvask.
 • At du vedligeholder dine færdigheder, samt forebygger væsentlige følger af dine fysiske, psykiske eller sociale udfordringer.
 • At hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.
 • At den enkelte har ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.

Servicelovens § 1 stk. 2 og 3

Hvad kan du få hjælp til?

Hjælp og støtte til tøjvask bevilliges individuelt.

 • Sortering af tøj før vask
 • Vask af eget tøj i vaskemaskine i dit eget hjem eller i tilhørende vaskekælder
 • Tørre tøj i tørretumbler (hvis dette ikke er muligt kan tøjet ophænges og nedtages)
 • Lægge tøjet sammen og på plads

Hvad kan du ikke få hjælp til?

 • Vask af special fremstillede tekstiler, og håndvask af tøj
 • Strygning og rulning af tøj

Hvem kan få hjælp til tøjvask?

Du kan få rehabiliterende træning og hjælp til tøjvask, hvis du pga. fysiske, psykiske og eller sociale årsager ikke selvstændigt kan.

Den individuelle vurdering vil altid tage udgangspunkt i din families samlede situation. Er der f.eks. voksne børn og eller rask ægtefælle, der kan varetage opgaven?

Du kan bevilliges hjælp til tøjvask, hvis det efter vejledning og information om relevante hjælpemidler, redskaber og ny teknologi fortsat vurderes, at du ikke selv kan varetage opgaverne eller dele heraf.

Hvem kan ikke bevilliges hjælp til tøjvask?

Du kan ikke få hjælp, hvis du kan:

 • Løse opgaven selv ved at dele tøjvasken over flere dage og alle ugens dage
 • Anvende egnede redskaber f.eks. gulv-tørrestativ.

Du kan ikke få hjælp til rengøring, hvis formålet udelukkende er at have overskud til sociale aktiviteter.