Organisation på ældreområdet

På denne side kan du læse om organisationen på ældreområdet samt råd og nævn for ældreområdet.

Ældreområdet er opdelt i tre geografiske områder benævnt område nord, syd og vest. Hvert område er en aftaleenhed og leverer ydelser indenfor pleje- og ældrecentre, hjemmeplejen, sygeplejen, og træning.

Ældreområdet har der ud over aftaleenhederne; Madservice Kronjylland og Hjælpemiddelhuset Kronjylland som leverer ydelser såvel direkte, som indirekte til kommunens borgere.

Aftale, budget og regnskab

Randers Kommune bruger en gennemprøvet styringsmodel – den såkaldte Randersmodel. I Randersmodellen laver byrådet en konkret aftale med hver enkelt af kommunens ca. 80 (aftale)enheder. En aftaleenhed kan være; en skole, et dagtilbud, Sprogcentret, et fritidshjem, Værket, Affaldscentret, Område Nord med tilbud til ældre mv. Aftalen fastlægger enhedens budget, de mål enheden skal nå samt hvordan der følges op på disse. Aftalerne bliver udarbejdet gennem dialog mellem fagudvalg og aftaleenhedernes ledere, medarbejdere samt eventuelle bruger- og bestyrelsesrepræsentanter. Aftalerne anvendes ofte ligeledes til dialog med brugere og medarbejdere om forventninger til enheden.

Råd og nævn inden for ældreområdet i Randers Kommune

Inden for ældreområdet i Randers Kommune finder du råd og nævn, der varetager forskellige brugergruppers interesser og fungerer som bindeled mellem den pågældende brugergruppe i kommunen og politikerne.