Undersøgelse af ældreområdet

En tilbundsgående undersøgelse af ældreområdet i Randers Kommune er offentliggjort onsdag den 17. marts 2021.

Byrådet traf beslutning om at gennemføre en ekstern undersøgelse af ældre- og omsorgsområdet på et ekstraordinært møde den 31. august 2020. Det skete på baggrund af TV2’s dokumentar ”Plejehjemmene bag facaden”, der blandt andet viste skjulte optagelser fra plejecentret Huset Nyvang i Randers Kommune. Samtidig blev det besluttet, at undersøgelsen skulle være ekstern og uvildig. Opgaven blev udbudt og gik til konsulentfirmaet Implement.

Onsdag den 17. marts 2021 har kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt og borgerrådgiver Jesper Cortes sammen med Implement præsenteret rapporten for den politiske styregruppe, for forvaltningsledelsen og ledelserne på omsorgsområdet, for ledelse og medarbejdere på Huset Nyvang og for Randers byråd.

Offentlig gennemgang - dialogmøder

Rapporten bliver præsenteret offentligt for både brugere og pårørende og alle andre interesserede.

25. marts 2021 kl. 17.30-19.30. Her var brugere, beboere og pårørende samt Ældreråd særskilt inviteret. 

21. april 2021  kl. 17-19 bliver rapporten præsenteret på et dialogmøde for alle. LINK til mødet.

Randers Byråd behandler rapporten på byrådsmøde den 26. april 2021.

Undersøgelsens indhold

I forbindelse med undersøgelsen har Implement gennemført cirka 210 interview, hvoraf ca. 160 er interview med borgere og pårørende og ca. 60 med medarbejdere og ledelse. Der er også gennemført en survey målrettet pårørende. Her er der 156 besvarelser fra pårørende til beboere på plejecentre og 164 besvarelser fra pårørende til borgere i hjemmepleje. Herudover er der gennemført en survey målrettet medarbejdere. Her er der 179 besvarelser fra medarbejdere på plejecentre og 172 besvarelser fra medarbejdere fra hjemmeplejen. I alt er der 671 besvarelser på tværs af målgrupper.

Derudover er der gennemgået økonomi- og fordelingsmodeller. Samtidig har Implement også gennemgået 166 borgersager (stikprøver) på tværs af alle plejehjem og hjemmepleje. 16 af disse er for Huset Nyvang, 50 på øvrige plejecentre, 80 i hjemmeplejen samt de seneste 20 visiterede sager til plejebolig.

Undersøgelsens tre dele

Undersøgelsen af omsorgs- og ældreområdet har tre dele:

Del 1 skal undersøge om beboerne på Huset Nyvang modtager den rette hjælp, støtte, behandling og omsorg i overensstemmelse med loven og kommunens service niveau.

Del 2 handler om de generelle forhold på ældre- og omsorgsområdet og herunder om beboerne på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen modtager hjælp, støtte, behandling og omsorg i overensstemmelse med loven og kommunens serviceniveau og kvalitetsstandarder

Del 3 handler om at undersøge hvem der traf beslutning om, at kommunen ikke skulle se dokumentaren ”plejehjemmene bag facaden” forud for, at den blev vist i TV. 

For at sikre størst mulig uafhængighed besluttede Randers byråd også, at undersøgelsen administrativt skal varetages af kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt og borgerrådgiver Jesper Cortes. Undersøgelsens forløb og gennemførelse er løbende blevet drøftet i en politisk styregruppe med repræsentanter fra alle partier og lister i byrådet – i alt 9 personer.

Undersøgelsen har kostet 1,5 millioner kroner.