Om velfærdteknologi

I Randers Kommune tror vi på, at borgeren helst vil klare sig selv og i størst mulig omfang vil være uafhængig af andres hjælp.

Velfærdsteknologier er teknologiske og digitale løsninger, der kan øge eller fastholde borgerens funktionsevne, så borgeren kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. På ældreområdet betegnes nogle velfærdsteknologier også som hjælpemidler til borgeren. I nogle situationer kan velfærdsteknologi/hjælpemidler gøre borgeren helt uafhængig af eller udskyde behovet for hjemmepleje.

Velfærdsteknologier anvendes også til at aflaste plejepersonalets tunge arbejde og smidiggøre arbejdsprocesser. Når borgeren bliver mere selvhjulpen og plejepersonalets arbejdsgange bliver lettere, frigøres midler, der kan anvendes på andre pleje- og omsorgsopgaver.