Frivillige foreninger

Der findes en række frivillige foreninger, der arrangerer tilbud til personer med demens og deres pårørende.

Har du lyst til at vide mere eller melde sig som frivillig, så kontakt Randers Kommunes demenskoordinatorer eller frivilligkoordinatorer.

Demenskoordinatorer

Område Nord
Lise-Lotte Wagner
Tlf.: 51 97 98 25
lise-lotte.wagner@randers.dk

Område Syd
Jimmy Krogsøe Mortensen
Tlf.: 51 50 49 43
jimmy.krogsoe.mortensen@randers.dk

Område Vest
Jette Baagøe Jensen
Tlf.: 20 46 99 93
jette.baago.jensen@randers.dk

Frivilligkoordinatorer

Område Vest og Syd
Birgitte Saksø Juhl
Tlf.: 2381 5591
birgitte.sakso.juhl@randers.dk

Område Nord og Syd
Nanna Lindhard
Tlf.: 2134 2036
nml@randers.dk

Demens caféen er et åbent tilbud til personer med demens, der bor i egen bolig, og deres pårørende. Caféen, der drives af ÆldreSagen, tilbyder forskellige aktiviteter, samvær og støtte. Caféen benyttes primært af nydiagnosticerede borgere og deres pårørende. Kommunens demenskoordinatorer er hver gang at træffe i caféen og kan hjælpe med rådgivning/vejledning.

Demenscaféen er åben torsdage i ulige uger kl. 14.00-16.00 i Ældre Sagen, Odinsgade 14 A, 8900 Randers C.

Læs mere og meld dig til på Ældre Sagens hjemmeside.

Aflastningstjenesten er et tilbud til pårørende, som passer langvarigt og alvorligt syge hjemme. Tilbuddet gælder alle, der bor i Randers Kommune og giver mulighed for, at pårørende kan få nogle timers frirum om ugen. Aflastningen aftales individuelt, men er som regel op til 3 timer ugentligt og skal ses som et supplement til den professionelle hjælp. Der tilbydes således ikke plejeopgaver.

Aflasterne er modne frivillige, som har respekt for hjemmets betingelser, er til stede, støtter og lytter og har naturligvis tavshedspligt. Det vil blive en fast aflaster, der tilknyttes hjemmet.

Læs mere på Aflastnings- og vågetjenestens hjemmeside.

Som person med demens eller pårørende, eller er fagperson der arbejder med demens, kan man få brug for at tale med nogle som ved noget om demens. Alzheimerforeningen tilbyder gratis telefonrådgivning på Demenslinien, tlf. 58 50 58 50. Man kan få lov til at være anonym og demensrådgiveren har tavshedspligt.

Læs mere om demens og pårørenderådgivning på Alzheimerforeningens hjemmeside.

Flere af kommunens centre har aftaler med TrygFondens besøgshunde, som har en særlig positiv indflydelse på personer med demens. Kontakten med hundene er med til at opfylde behovet for fysisk kontakt og nærhed og kan også hjælpe med at udtrykke følelser. Derudover kan hunden være motivation for at gå en tur og dermed øges lysten til at være fysisk aktiv, hvilket har en positiv effekt på demenssymptomerne.

Læs mere om TrygFondens besøgshunde.

Erindringsdans er en aktivitet, der skaber fællesskab og styrker sociale relationer, og er målrettet mennesker med en demenssygdom. Flere af centrene i Randers Kommune tilbyder erindringsdans og deltagerne er beboere eller borgere udefra, personale, pårørende og frivillige. Man kan deltage siddende eller stående, og man behøver ikke at kunne danse i forvejen.

Personer med demens kan have stor gavn af at få en cykeltur, måske i skoven, ind til byen eller bare ud i det blå. Randers Kommune har købt et antal rickshawcykler, som er placeret rundt om på ældrecentrene. Frivillige har meldt sig til at være chauffører, men det er også en mulighed, at pårørende kan låne cyklerne efter oplæring. Hvis du har lyst til at blive frivillig eller benytte dig af tilbuddet så kontakt frivilligkoordinatorerne på omsorgsområdet.

Du kan også læse mere om rickshawcykling på Cykling uden alders hjemmeside.