Hjælpemidler og hjælp i hjemmet

Der findes forskellige hjælpemidler, som kan give tryghed og hjælpe dig i hverdagen, hvis du har en demenssygdom.

Hjælp i hjemmet

Hvis du får behov for hjælp eller støtte i hverdagen, rettes henvendelse til Randers Kommunes visitationsafdeling. Det er en betingelse for at få hjemmehjælp, at du eller dine nærmeste ikke selv kan klare hverdagen. Alle borgere visiteres individuelt.

Hjælpemidler

Der findes forskellige hjælpemidler, som kan give tryghed og hjælpe dig i hverdagen, hvis du har en demenssygdom. Det kan fx være kalendere, kommunikationsredskaber og GPS systemer. Noget af det kan du søge om at få bevilget gennem Randers Kommunes visitationsafdeling, andet skal du selv betale. Tal med demenskoordinatoren, som vil kunne informere dig om udvalget af hjælpemidler og vejlede dig i at finde det rette hjælpemiddel.