Netværksgrupper

Som pårørende til et menneske med demens har man brug for kontakt til professionelle i forhold til at få svar på praktiske og sygdomsrelaterede spørgsmål.

Mange oplever også, at de har brug for at dele deres erfaringer med nogle, som står i samme situation.

I Randers Kommune findes tre forskellige netværksgrupper for pårørende til mennesker med demens. En netværksgruppe for ægtefæller og samlevere, en for voksne børn og svigerbørn samt en netværksgruppe for børn og børnebørn. Fælles for grupperne er, at man mødes og taler om, hvordan man hver især oplever hverdagen, når ens nærmeste har en demenssygdom og hvilke følelser og udfordringer man har. Det er en af kommunens demenskoordinatorer, der er tovholder for grupperne. 

Mange pårørende til mennesker med demens oplever, at de har brug for at dele deres erfaringer med nogle, som står i samme situation. På den måde kan man få hjælp og inspiration fra andre som, som ved hvilke tanker og udfordringer man har som pårørende. Erfaringen blandt deltagerne er, at jo tidligere man kommer med i en netværksgruppe, jo bedre.

Kontakt en af demenskoordinatorerne og hør mere om netværksgrupperne.