Pårørendeaftner

Hvert forår og efterår afholder Randers Kommune en række månedlige pårørendeaftner på Huset Nyvang Rindsvej 4, 8920 Randers NV.

At være pårørende til et menneske med demens kan være svært. Der kan opstå mange situationer, hvor man føler sig magtesløs og frustreret. Måske mangler man også information og viden om den demenssygdom ens pårørende har fået, samt redskaber til at takle nogle af de situationer, som man kan stå i.

Til pårørendeaftener vil der hver gang være et oplæg, som relaterer til demens, og bagefter vil der være mulighed for at tale med andre pårørende, dele erfaringer, viden og danne netværk.

Der er altid deltagelse af en af kommunes demenskoordinatorer, som står for planlægning og afholdelse af aftnerne i samarbejde med frivillige.

Alle er velkomne, der kommer både ægtefæller/samlevere, søskende, børn, svigerbørn og børnebørn.

Pårørendeaftner er et åbent tilbud og kræver ingen tilmelding.