Transport for borgere med demens

Randers tilbyder borgere med demens og deres pårørende kørsel til fritidsformål. Projektet kaldes Ud i Byens Liv og vandt i 2019 en pris til Demensalliancens årlige topmøde.

Som led i en forsøgsordning frem til april 2021 kan Randers Kommune tilbyde kørsel til fritidsformål til borgere med en demensdiagnose.

Målgruppen for kørselsordningen er borgere:

 • Der er diagnosticeret med en demensdiagnose
 • Som bor i egen bolig
 • Der som udgangspunkt ikke er bevilliget handicapkørsel

Kørselsordningen kan benyttes til fritidsformål herunder:

 • Sport – og kulturelle tilbud
 • Besøg hos venner og familie
 • Indkøb
 • Naturformål
 • Diverse fritidsaktiviteter

Man kan få op til 104 enkeltture i løbet af et år. Kørslen er ikke begrænset til ens egen kommune eller region. F.eks. kan man tage til koncert i Musikkens Hus i Aalborg eller på sommerhusbesøg hos familien ved Ringkøbing.

Betaling

Der er egenbetaling til kørslen svarende til almindelig takst for turen med kollektiv trafik. Man kan have en medpassager med uden beregning.

For borgere med pensionistkort vil kørsel indenfor Randers Kommune være gratis.

Bestilling af kørsel

Kørslen bestilles i så god tid som muligt, dog senest dagen før inden kl. 12.00.

Bestilling foregår mellem kl. 9.00-13.00 på hverdage.

Kørslen bestilles på følgende telefonnumre:

For borgere der bor i Område Syd
Tlf. 89 15 28 44

For borgere der bor i Område Nord
Tlf. 89 15 26 03

For borgere der bor i Område Vest
Tlf. 89 15 24 00

Er du i tvivl om, hvilket af områderne du bor i? Se et kort over områderne her.

Ved bestilling oplyses:

 • At det drejer sig om fritidskørsel
 • At man er i målgruppen
 • Navn
 • Cpr-nummer
 • Adresser hvor, der skal køres fra og til
 • Afhentningstidspunkt
 • Ankomsttidspunkt
 • Datoer
 • Telefonnummer
 • Om der bruges hjælpemidler
 • Medpassager/pårørende
 • E-mailadresse

Behov for ledsagelse

Ved behov kan man blive ledsaget af personale i forbindelse med kørslen i op til 15 timer pr. måned.

Ledsagelsen omfatter hjælp til at komme ud af ens bolig og hen til køretøjet samt ledsagelse under selve kørslen.

Ønsker du at blive ledsaget, skal du samtidig med bestilling af kørslen tage kontakt til hjemmeplejen og lave en aftale. Gerne så tidligt som muligt og senest en uge før kørslen.

Nærmere oplysninger om ordningen fås ved henvendelse på ovenstående telefonnumre.