Værd at vide som frivillig

På denne side finder du oplysninger, som kan være vigtige for dig at vide som frivillig.

Forventninger til frivillige

Som frivillig er du med til at give de ældre positive og glade stunder. Selv om du ikke får løn eller gaver, stilles der dog stadig krav og forventninger.

Både plejepersonalet, den ældre og de frivillige skal vide, at I kan regne med hinanden og kender de fælles spilleregler.

Derfor er der nogle få, men vigtige forventninger til dig som frivillig. Det forventes:

 • at du laver en frivilligaftale sammen med frivilligguiden
 • at du bærer navneskilt
 • at du overholder tavshedspligten
 • at du ikke modtager gaver, penge eller arv fra beboerne
 • at du involverer dig
 • at du ikke udfører plejeopgaver.

Frivilligbevis

Som frivillig kan du få udstedt et bevis på, at du har været frivillig i en periode. Frivilligbeviset kan bruges på dit CV. Du kan få beviset, hvis du har været frivillig i mindst 20 timer, og du kan sagtens kombinere forskellige typer af frivillighed, f.eks. at du både er rickshawpilot og tovholder for en madklub.

Frivilligbeviset udfyldes og underskrives af den frivilligguide, du har haft kontakt til. Beviset indeholder en beskrivelse af din indsats og de kompetencer, du har tilegnet dig.

Kontakt din frivilligguide, hvis du ønsker et frivilligbevis.

Frivillige på offentlige ydelser

Hvis du modtager offentlige ydelser, skal du være opmærksom på, at der i visse situationer kan ske træk i ydelsen, når du laver frivilligt arbejde.

 frivillighed.dk kan du læse om reglerne for frivilligt arbejde, når du er på forskellige slags offentlige ydelser. Det drejer sig om:

 • Dagpenge eller efterløn
 • Kontanthjælp
 • Sygedagpenge
 • Førtidspension
 • Folkepension
 • Fleksjobløn
 • Ressourceforløb.

Forsikring af frivillige

Når du yder en frivillig indsats i Randers Kommune, er du dækket af kommunens ansvar- og arbejdsskadeforsikring, mens du udfører indsatsen.

Hvis du bliver udsat for en ulykke under udførelsen af den frivillige indsats, skal ulykken anmeldes i Insubiz. Det er centerlederen af institutionen, hvor den frivillige indsats udføres, der er ansvarlig for anmeldelse af ulykken.

Frivillig i køkken og café

Frivillige må lejlighedsvis og i samråd med personalet gerne hjælpe i køkken og café på ældrecentrene.

For at opretholde en god hygiejne og sikre, at maden fremstilles på en forsvarlig måde og i henhold til fødevarelovgivningen, er der nogle krav og vigtige informationer til de frivillige, der er i køkken eller café.

 • Frivillige og borgere må ikke tilberede mad derhjemme og tage med hen på plejehjemmet (medmindre man er registeret som en fødevarevirksomhed).
 • Frivillige og borgere må gerne købe spiseklart, emballeret, datomærket mad eller drikke, for eksempel småkager eller chokolade i en fødevarebutik, transportere dette til plejehjemmet og servere det for de ældre. Dog ikke køle- og frostvare og ej heller til servering i centrets café.
 • Frivillige må gerne indkøbe emballeret og datomærket fødevarer for eksempel småkager og chokolade til videresalg i en kiosk drevet af frivillige eller som gevinster til banko på plejehjemmet.
 • Frivillige må kun transportere mad til de ældre i deres egen bil, hvis maden er emballeret og datomærket. Dog ikke køle- og frostvare
 • Frivillige må gerne købe ingredienserne til et måltid gennem caféen på plejehjemmet, og derefter tilberede måltidet på stedet.
 • Frivillige må gerne bede caféen om at lave maden til et arrangement.
 • Frivillige må gerne anrette mad og drikkevarer for/til de ældre.
 • Frivillige må gerne servere mad for de ældre.
 • Frivillige må ikke blande fortykningsmiddel i drikkevarer eller have ansvaret for en spisesituation, hvis en beboer på plejehjemmet har problemer med indtag af mad. Ansvaret ligger hos personalet.

Det er personalet på ældrecentrene, der planlægger opgaverne for de frivillige og samtidig har ansvaret for, at de frivillige instrueres i hygiejnereglerne.