Bogvenner

Bogvenner er et samarbejde om bogudlån, hvor frivillige er bindeled mellem bogudlån på biblioteket og ældre borgere.

For mange borgere har det været en naturlig del af livet at benytte byens biblioteker. Men i takt med at de er blevet ældre, kan det være en udfordring at komme til biblioteket. Som frivillig bogven kan du være behjælpelig med at bringe bøger fra biblioteket hjem til en ældre medborger, og du bestemmer selv, hvor og hvornår du går på biblioteket. Som oftest henter du bøger til borgeren hver 6. uge, og sammen aftaler I dato og klokkeslæt.

Biblioteket er behjælpelig med særlige udlånsbetingelser og vejledning til valg af bøger.

Kunne du tænke dig at være bogven eller vil du vide mere, kontakt frivilligguide Inge Schultz-Knudsen, mail inge.schultz-knudsen@randers.dk eller telefon 20 47 64 73.