Cykelpilot

Har du lyst til at give de ældre i Randers Kommune vind i håret, så bliv frivillig cykelpilot.

Vi har rickshawcykler tilknyttet ældrecentrene i Randers Kommune. Rickshaw Randers' hovedformål er, at give ældre mennesker vind i håret. Der sidder mange ældre, der har lyst til at komme ud i det blå, se land og by, få en god snak og få alle sanser i spil på en måde, de ikke er vant til.

Som frivillig bidrager man, når tiden, lysten og vejret er til det. Man aftaler i fællesskab med den ældre, hvor turen går hen. 

Randers Kommune er medlem af foreningen Cykling uden alder og har dermed adgang til et bookingsystem, som nemt kan bruges af frivillige og medarbejdere.

Kontakt frivilligguide Inge Schultz-Knudsen, hvis du vil vide mere eller høre, hvilke ældrecentre der har en rickshaw.

Inge kontaktes på tlf. 20 47 64 73 og e-mail: inge.schultz-knudsen@randers.dk