Kontakt

Kontaktoplysninger til frivilligguiderne på de enkelte ældrecentre og til de to frivilligkoordinatorer, der dækker hele kommunen

Frivilligguider

En frivilligguide er en medarbejder, som har særligt fokus på samarbejdet med frivillige.

Frivilligguiden er kontaktperson for borgere og de frivillige på det enkelte center.

Du kan for eksempel bruge din frivilligguide til:

 • at hænge indbydelser/info op på opslagstavlen eller dele disse rundt til de frivillige.
 • at hjælpe med praktiske spørgsmål (f.eks. om lokaler og kaffe).
 • at melde afbud pr. telefon/mail, så beskeden gives videre til de involverede.
 • at fortælle personalet om de frivilliges opgaver og sikre, at personalet kender deres opgave i forhold til de frivillige.
 • at hjælpe til, hvis der er problemer mellem borgere, frivillige og personale.
 • at fortælle borgere om de frivilliges tilbud.
 • at afholde opstartssamtaler med nye frivillige og vise dem rundt på centret.

Aldershvile i Havndal

Lone Rasmussen
Tlf.: 24 28 16 52
E-mail: lone.rasmussen@randers.dk

Bakkegården ved sygehuset

Vibeke Ullits Rygaard
Tlf.: 20 49 98 59
E-mail: vibeke.ullits.rygaard@randers.dk

Borupvænget ved Helsted

Inge Schultz-Knudsen
Tlf.: 20 47 64 73
E-mail: inge.schultz-knudsen@randers.dk

Dronningborg Plejecenter

Vakant

Fårup Ældrecenter

Maria Thiim Christensen
Tlf.: 21 15 12 65
E-mail: maria.thiim.christensen@randers.dk

Kildevang i Langå

Eva Frank
Tlf.: 20 47 64 42
E-mail: eva.frank1@randers.dk  

Kollektivhuset ved Doktorparken

Anette Mogensen
Tlf.: 8915 88 30
E-mail: anette.mogensen3@randers.dk

Kristrupcenteret

Inge Schultz-Knudsen
Tlf. 20 47 64 73
E-mail: inge.schultz-knudsen@randers.dk

Landsbyen Møllevang i nordbyen

Helle Bjørn
Tlf.: 20 47 63 84
E-mail: helle.bjorn@randers.dk

Lindevænget ved banegården

Vakant 

Møllebo i nordbyen

Eva Frank
Tlf.: 20 47 64 42
E-mail: eva.frank1@randers.dk   

Plejecenter Tirsdalen

Maria Thiim Christensen
Tlf.: 89 15 27 33
E-mail: maria.thiim.christensen@randers.dk

Rosenvænget ved sygehuset

Pernille Petersen
Tlf.: 89 15 26 75
E-mail: pernille.petersen@randers.dk

Spentrup Ældrecenter

Vibeke Ullits Rygaard
Tlf.: 20 49 98 59
E-mail: vibeke.ullits.rygaard@randers.dk

Svaleparken i Assentoft

Eva Frank
Tlf. 20 47 64 42
E-mail: eva.frank1@randers.dk 

Terneparken i Asferg

Lone Rasmussen
Tlf.: 24 28 16 52
E-mail: lone.rasmussen@randers.dk

Thors Bakke

Vakant

Vorup Plejehjem

Vibeke Ullits Rygaard
Tlf.: 20 49 98 59
E-mail: vibeke.ullits.rygaard@randers.dk

Åbakken i Øster Tørslev

Lone Rasmussen
Tlf.: 24 28 16 52
E-mail: lone.rasmussen@randers.dk

Frivilligkoordinatorer

Der er ansat to frivilligkoordinatorer på ældreområdet i Randers Kommune til at hjælpe frivilligguiderne.

Frivilligkoordinatorernes opgave er at understøtte og videreudvikle samarbejdet med frivillige sammen med frivilligguiderne. 

Det handler bl.a. om:

 • udvikling af frivilligområdet og følge trends i samfundet.
 • skabe strategiske samarbejder om aktiviteter, der skal være til glæde for ældre borgere.
 • at øge borgernes kendskab til mulighederne for at lave frivilligt socialt arbejde på ældreområdet gennem PR, kommunikation og marketing.
 • at være bindeled mellem frivillige og personale.

Birgitte Saksø 
Tlf.: 2381 5591
birgitte.sakso.juhl@randers.dk

Vakant
Tlf.: 2134 2036