Kontakt

Kontaktoplysninger til de to frivilligkoordinatorer og frivilligguiderne på de enkelte ældrecentre

Frivilligguider

En frivilligguide er en medarbejder, som har særligt fokus på samarbejdet med frivillige.

Frivilligguiden er kontaktperson for de frivillige på det enkelte center og er sammen med ledelsen og frivilligkoordinatoren med til at udvikle frivilligheden på hele centret.

Du kan for eksempel bruge din frivilligguide til:

 • at hænge indbydelser/info op på opslagstavlen eller dele disse rundt til de frivillige.
 • at hjælpe med praktiske spørgsmål (f.eks. om lokaler og kaffe).
 • at melde afbud pr. telefon/mail, så beskeden gives videre til de involverede.
 • at fortælle personalet om de frivilliges opgaver og sikre, at personalet kender deres opgave i forhold til de frivillige.
 • at hjælpe til, hvis der er problemer mellem borgere, frivillige og personale.
 • at fortælle borgere om de frivilliges tilbud.
 • at afholde opstartssamtaler med nye frivillige og vise dem rundt på centret.

Aldershvile i Havndal

Lone Rasmussen
Tlf.: 24 28 16 52
E-mail: lone.rasmussen@randers.dk

Bakkegården ved sygehuset

Vibeke Ullits Rygaard
Tlf.: 20 49 98 59
E-mail: vibeke.ullits.rygaard@randers.dk

Borupvænget ved Helsted

Inge Schultz-Knudsen
Tlf.: 20 47 64 73
E-mail: inge.schultz-knudsen@randers.dk

Dronningborg Plejecenter

Susanne Jensen
Tlf.: 24 28 16 38
E-mail: susanne.jensen3@randers.dk

Fårup Ældrecenter

Solvej B. Carstens
Tlf.: 23 72 04 80
E-mail: Solvej.Carstens@randers.dk

Huset Nyvang i nordbyen

Solvej B. Carstens
Tlf. 23 72 04 80
E-mail: solvej.carstens@randers.dk

Kildevang i Langå

Eva Frank
Tlf.: 20 47 64 42
E-mail: eva.frank1@randers.dk  

Kollektivhuset ved Doktorparken

Anette Mogensen
Tlf.: 8915 88 30
E-mail: anette.mogensen3@randers.dk

Kristrupcenteret

Inge Schultz-Knudsen
Tlf. 20 47 64 73
E-mail: inge.schultz-knudsen@randers.dk

Landsbyen Møllevang i nordbyen

Helle Bjørn
Tlf.: 20 47 63 84
E-mail: helle.bjorn@randers.dk

Lindevænget ved banegården

Suanne Jensen  
Tlf.: 24 28 16 38 
E-mail: susanne.jensen3@randers.dk

Møllebo i nordbyen

Eva Frank
Tlf.: 20 47 64 42
E-mail: eva.frank1@randers.dk   

Plejecenter Tirsdalen

Maria Thiim Christensen
Tlf.: 89 15 27 33
E-mail: maria.thiim.christensen@randers.dk

Rosenvænget ved sygehuset

Pernille Petersen
Tlf.: 89 15 26 75
E-mail: pernille.petersen@randers.dk

Spentrup Ældrecenter

Vibeke Ullits Rygaard
Tlf.: 20 49 98 59
E-mail: vibeke.ullits.rygaard@randers.dk

Svaleparken i Assentoft

Eva Frank
Tlf. 20 47 64 42
E-mail: eva.frank1@randers.dk 

Terneparken i Asferg

Lone Rasmussen
Tlf.: 24 28 16 52
E-mail: lone.rasmussen@randers.dk

Thors Bakke

Susanne Jensen
Tlf. 24 28 16 38
E-mail: susanne.jensen3@randers.dk

Vorup Plejehjem

Vibeke Ullits Rygaard
Tlf.: 20 49 98 59
E-mail: vibeke.ullits.rygaard@randers.dk

Åbakken i Øster Tørslev

Lone Rasmussen
Tlf.: 24 28 16 52
E-mail: lone.rasmussen@randers.dk

Frivilligkoordinatorer

Der er ansat to frivilligkoordinatorer på ældreområdet i Randers Kommune.

Frivilligkoordinatorernes opgave er at understøtte og videreudvikle samarbejdet med frivillige. Det handler bl.a. om:

 • at både medarbejdere og frivillige skal klædes på til at samarbejde om aktiviteter, der skal være til glæde for ældre borgere.
 • at øge borgernes kendskab til mulighederne for at lave frivilligt socialt arbejde på ældreområdet.
 • at skabe synlighed på frivilligområdet.
 • at være bindeled mellem frivillige og personale.

Birgitte Saksø 
Tlf.: 2381 5591
birgitte.sakso.juhl@randers.dk

Dorte Rothmann 
Tlf.: 2134 2036
dorte.rothmann1@randers.dk