Frivilligguider

En frivilligguide er en medarbejder, som har særligt fokus på samarbejdet med frivillige.

Frivilligguiden er kontaktperson for de frivillige på det enkelte center og er sammen med ledelsen og frivilligkoordinatoren med til at udvikle frivilligheden på hele centret.

Du kan for eksempel bruge din frivilligguide til:

  • at hænge indbydelser/info op på opslagstavlen eller dele disse rundt til de frivillige.
  • at hjælpe med praktiske spørgsmål (f.eks. om lokaler og kaffe).
  • at melde afbud pr. telefon/mail, så beskeden gives videre til de involverede.
  • at fortælle personalet om de frivilliges opgaver og sikre, at personalet kender deres opgave i forhold til de frivillige.
  • at hjælpe til, hvis der er problemer mellem borgere, frivillige og personale.
  • at fortælle borgere om de frivilliges tilbud.
  • at afholde opstartssamtaler med nye frivillige og vise dem rundt på centret.

Område Nord

Aldershvile

Mona Mikkelsen
Tlf.: 89 15 89 62
mona.mikkelsen@randers.dk

Bakkegården

Jette Pedersen
Tlf.: 8915 2678
jette.linde.pedersen@randers.dk

Center Dronningborg

Susanne Jensen
Tlf.: 8915 8990
susanne.jensen3@randers.dk

Center Møllebo

Bente Poulsen
Tlf.: 89 15 20 66
bente.poulsen1@randers.dk

Landsbyen Møllevang

Heidi Estrup Rasmussen
Tlf.: 8915 2027
heidi.estrup.rasmussen@randers.dk

Rosenvænget

Tina Vyrtz
Tlf.: 20 47 63 84
tina.vyrtz@randers.dk

Spentrup Ældrecenter

Janni Kjeldsen
Tlf.: 21 74 44 13
janni.kjeldsen@randers.dk 

Åbakken

Mia Kjob
Tlf.: 8915 8927
mia.kjob@randers.dk

Område Syd

Huset Nyvang

Inge Østergaard Jensen
Tlf. 20 20 03 76
inge.ostergaard.jensen@randers.dk

Kristrupcenteret

Svaleparken

Marianne Sørensen
Tlf. 26 72 13 02
marianne.sorensen@randers.dk

Lindevænget

Lone Rasmussen
Tlf.: 8915 8070
lone.rasmussen@randers.dk

Plejecentrer Tirsdalen

Vivi Hübschmann
Tlf.: 89 15 27 34
vivi.hubschmann@randers.dk

Thors Bakke

Sanne Benedikte Jensen
Tlf. 40 73 25 35
sanne.benedikte.jensen@randers.dk

Vorup plejehjem

Vibeke Ullits Rygaard
Tlf.: 8915 2831
vibeke.ullits.rygaard@randers.dk

Område Vest

Borupvænget

Inge Schultz-Knudsen
Tlf.: 2047 6473
inge.schultz-knudsen@randers.dk

Fårup Ældrecenter

Gitte Lis Thomsen
Tlf.: 2088 5008
gitte.lis.thomsen@randers.dk

Kildevang

Anne Scamuzzi
Tlf.: 20 47 64 42
Scamuzzi@randers.dk

Kollektivhuset

Anette Mogensen
Tlf.: 8915 8830
anette.mogensen3@randers.dk

Terneparken

Karina Søgaard Pedersen
Tlf.: 8915 2453
karina.sogaard.pedersen@randers.dk