Frivilligguider

En frivilligguide er en medarbejder, som har særligt fokus på samarbejdet med frivillige.

Frivilligguiden er kontaktperson for de frivillige på det enkelte center og er sammen med ledelsen og frivilligkoordinatoren med til at udvikle frivilligheden på hele centret.

Du kan for eksempel bruge din frivilligguide til:

  • at hænge indbydelser/info op på opslagstavlen eller dele disse rundt til de frivillige.
  • at hjælpe med praktiske spørgsmål (f.eks. om lokaler og kaffe).
  • at melde afbud pr. telefon/mail, så beskeden gives videre til de involverede.
  • at fortælle personalet om de frivilliges opgaver og sikre, at personalet kender deres opgave i forhold til de frivillige.
  • at hjælpe til, hvis der er problemer mellem borgere, frivillige og personale.
  • at fortælle borgere om de frivilliges tilbud.
  • at afholde opstartssamtaler med nye frivillige og vise dem rundt på centret.

Aldershvile

Lone Rasmussen
Tlf.: 24 28 16 52
lone.rasmussen@randers.dk

Bakkegården

Vibeke Ullits Rygaard
Tlf.: 20 49 98 59
vibeke.ullits.rygaard@randers.dk

Center Dronningborg

Susanne Jensen
Tlf.: 24 28 16 38
susanne.jensen3@randers.dk

Møllebo

Anne Scamuzzi
Tlf.: 20 47 64 42
scamuzzi@randers.dk

Landsbyen Møllevang

Helle Bjørn
Tlf.: 20 47 63 84
helle.bjorn@randers.dk

Rosenvænget

Pernille Petersen
Tlf.: 89 15 26 75
pernille.petersen@randers.dk

Spentrup Ældrecenter

Vibeke Ullits Rygaard
Tlf.: 20 49 98 59
vibeke.ullits.rygaard@randers.dk 

Åbakken

Lone Rasmussen
Tlf.: 24 28 16 52
lone.rasmussen@randers.dk

Huset Nyvang

Solvej B. Carstens
Tlf. 23 72 04 80
solvej.carstens@randers.dk

Kristrupcenteret

Inge Schultz-Knudsen
Tlf. 20 47 64 73
inge.schultz-knudsen@randers.dk

Svaleparken

Inge Schultz-Knudsen
Tlf. 20 47 64 73
inge.schultz-knudsen@randers.dk

Lindevænget

Suanne Jensen  
Tlf.: 24 28 16 38 
susanne.jensen3@randers.dk

Tirsdalen

Lone Nielsen
Tlf.: 89 15 27 33
lone.nielsen9@randers.dk

Thors Bakke

Susanne Jensen
Tlf. 24 28 16 38
susanne.jensen3@randers.dk

Vorup ældrecenter

Vibeke Ullits Rygaard
Tlf.: 20 49 98 59
vibeke.ullits.rygaard@randers.dk

Borupvænget

Inge Schultz-Knudsen
Tlf.: 20 47 64 73
inge.schultz-knudsen@randers.dk

Fårup Ældrecenter

Lone Rasmussen
Tlf.: 24 28 16 52
lone.rasmussen@randers.dk

Kildevang

Anne Scamuzzi
Tlf.: 20 47 64 42
Scamuzzi@randers.dk

Kollektivhuset

Anette Mogensen
Tlf.: 8915 88 30
anette.mogensen3@randers.dk

Terneparken

Lone Rasmussen
Tlf.: 24 28 16 52
lone.rasmussen@randers.dk