Frivilligkoordinatorer

Der er ansat to frivilligkoordinatorer på ældreområdet i Randers Kommune.

Frivilligkoordinatorernes opgave er at understøtte og videreudvikle samarbejdet med frivillige. Det handler bl.a. om:

  • at både medarbejdere og frivillige skal klædes på til at samarbejde om aktiviteter, der skal være til glæde for ældre borgere.
  • at øge borgernes kendskab til mulighederne for at lave frivilligt socialt arbejde på ældreområdet.
  • at skabe synlighed på frivilligområdet.
  • at være bindeled mellem frivillige og personale.

Birgitte Saksø 
Tlf.: 2381 5591
birgitte.sakso.juhl@randers.dk

Nanna Lindhard 
Tlf.: 2134 2036
nml@randers.dk