Strukturen for frivillighed på ældreområdet

Bliv klogere på hvordan vi i Randers Kommune og på ældreområdet arbejder med frivillighed.

To frivilligkoordinatorer understøtter og videreudvikler frivilligheden på ældreområdet i Randers Kommune. Desuden iværksætter frivilligkoordinatorne nye fælles initiativer og samarbejder på tværs af foreninger, lokalsamfund og forvaltninger.

På hvert ældrecenter findes desuden en frivilligguide, som er tovholder for frivillighed på det enkelte center. Frivilligguiden er kontaktperson og sparringspartner for de frivillige, som er tilknyttet det pågældende center.