Arbejdsmiljø i hjemmet

Fokus på arbejdsmiljøet i hjemmeplejen

I samme øjeblik at hjemmeplejens personale træder ind i borgerens hjem, bliver hjemmet til en arbejdsplads. Det er et vigtigt udgangspunkt for at forstå hjemmeplejepersonalets arbejdsforhold. Arbejdet i hjemmene er fysisk hårdt med tunge løft, så derfor er risikoen for nedslidning og arbejdsskader stor.

Randers Kommune prioritere arbejdsmiljøet gennem sikkerhedsorganisationernes arbejde og gennem en høj faglig viden hos medarbejderne som blandt andet har til opgave dels at akkumulere viden om arbejdsmiljø på hele området, dels at sikre skånsomme løsninger i hjemmene for borgere og medarbejdere.

Desuden har kommunen fokus på at anskaffe de bedst egnede hjælpemidler i hjemmet i samarbejdet mellem terapeuter og hjemmeplejen, set ud fra både borgerens og medarbejderens behov. Hjælpemidlerne kan ofte se lidt voldsomme ud i borgerens eget hjem. Her er det igen vigtigt at have for øje, at det svarer til et arbejdsredskab på en almindelig arbejdsplads, som naturligvis ofte tager sig anderledes ud i et privat hjem.

Gensidig forståelse fremmer kvaliteten

Kommunen ønsker at skabe en gensidig dialog og forståelse af, at hjemmehjælperen skal have de rette arbejdsredskaber til rådighed.

Det er vigtigt, at borgeren stiller brugbare arbejdsredskaber til rådighed eller anskaffer sig disse, således at hjemmeplejens arbejdsforhold er i orden. Ved tildeling af rengøring er det f.eks. vigtigt, at der er en funktionel støvsuger til rådighed, og at der er adgang til godkendte og intakte stikkontakter i hjemmet.

Afslår en borger eksempelvis at få en lift i hjemmet, får dette betydning for hjemmehjælperens arbejdsforhold. Det kan betyde, at standarden af den personlige pleje, som medarbejderen kan udføre, påvirkes, når det gode arbejdsmiljø samtidig skal opretholdes.