Forebyggende besøg

Randers kommune tilbyder over 75 årige et årligt forebyggende hjemmebesøg. På denne side kan du læse mere om disse besøg.

Randers kommune tilbyder over 75 årige et årligt forebyggende hjemmebesøg, medmindre du får hjemmehjælp til både praktisk hjælp og personlig pleje, eller du bor i en døgnbemandet bolig eller en plejebolig.

Dit lokale områdecenter vil sende dig et brev med forslag til et mødetidspunkt.

En af Randers kommunes medarbejdere, som har et bredt kendskab til sociale og sundhedsmæssige forhold, vil foretage et forebyggende hjemmebesøg hos dig i dit hjem.

Medarbejderen har tavshedspligt.

Det er frivilligt, om du ønsker et besøg. 

Skulle du ønske at ændre mødetidspunktet eller aflyse mødet, kan du rette henvendelse til områdecentret. I brevet står et telefonnummer, du kan benytte.

Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er, at du ved en samtale med en medarbejder får:

  • tryghed og trivsel
  • støtte til at mestre din tilværelse og klare dig selv
  • råd og vejledning om sundhed og forebyggelse
  • information om aktiviteter og om muligheder for kommunal støtte til hjælpeforanstaltninger
  • støtte til at øge dit sociale netværk