Forebyggende hjemmebesøg

En af de vigtigste ting i livet er, at kunne klare sig selv. Et forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om en samtale til seniorer, hvor temaet er hverdagsliv og sundhed. Her vil en forebyggelseskonsulent vejlede dig om de muligheder, der kan støtte dig i din dagligdag.

Hvem tilbydes et forebyggende hjemmebesøg?

 • Når du fylder 70 år og hvis du er enlig, vil du modtage et brev med tilbud om et besøg.
 • Når du fylder 75 år, vil du modtage et brev med tilbud om et besøg.
 • Når du fylder 80 år, vil du modtage et brev med tilbud om besøg med dato og klokkeslæt.
 • Fra du fylder 82 år, vil du hvert år få tilsendt et brev med tilbud om et besøg.

Ekstra besøg vil blive tilbudt ved behov.

Desuden kan alle på 65 år eller derover få et besøg, hvis man er i en særlig sårbar livssituation. Det kan f.eks. være ved alvorlig sygdom, tab af samlever eller hvis man lige er flyttet til kommunen.
Du får besøg ved at rette henvendelse til en forebyggelseskonsulent i kommunen.

Hvis du bor på plejecenter, i en ældrebolig med mulighed for kald eller i forvejen modtager både praktisk og personlig hjælp, tilbydes ikke et forebyggende hjemmebesøg.

Besøget

En forebyggelseskonsulent fra Randers Kommune besøger dig i dit hjem. Besøget varer ca. 45 minutter. Du behøver ikke at have et konkret problem for at modtage besøg, men kan se besøget som inspiration til din dagligdag eller til at tale med nogen om det, der er svært.
Samtalen tager udgangspunkt i det, du ønsker at tale om og kan f.eks. handle om:

 • Din dagligdag og hvordan den fungerer
 • Dit sociale liv, f.eks. netværk/relationer, aktiviteter
 • Dit mentale liv, f.eks. humør, hukommelse, ensomhed
 • Emner som har betydning for dit helbred f.eks. kost, rygning, alkohol og motion
 • Emner der er forbundet med det, at blive ældre, f.eks. syn/hørelse, vandladning
 • Kommunale, frivillige og lokale tilbud i Randers Kommune
 • Dine tanker om fremtiden

Du har mulighed for at have en fra din familie eller omgangskreds med til samtalen.

Kontakt en forebyggelseskonsulent i Randers Kommune

Forebyggelseskonsulenterne er sundhedsfagligt uddannet og har tavshedspligt.

Du skal kontakte den forebyggelseskonsulent, som hører til i det område, du bor i. Du kan se hvilket område du bor i, ved at indtaste din adresse nedenfor.

Område Nord

Line Fiil Hjulmand
Tlf. 20 33 18 99
Mail: Lfh@randers.dk

Område Syd

Vibeke Greve Thorsen
Tlf. 21 78 42 59
Mail: Vibeke.Greve.Thorsen@randers.dk

Område Vest

Solvej Carstens
Tlf. 23 72 04 80
Mail: Solvej.Bejerholm.Carstens@randers.dk

På dette link kan du se, hvilket område din adresse hører til.