Hjælp om natten

De mobile nattevagter i Randers Kommune

Randers Kommunes mobile nattevagtsgruppe betjener, i tidsrummet fra kl. 23.00-07.00, borgere med behov for hjælp.

Den mobile natgruppe består af sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, og social- og sundhedshjælpere. Den brede faglighed i gruppen er med til at sikre gode muligheder for tværfagligt samarbejde og sparring.

Hver nat kører biler ud fra Randers Kollektivhus, og opgaverne i nattevagtgruppen er mangfoldige og kan f.eks være; tilsyn, toiletbesøg, sygepleje, samt hjælpe borgere med at komme i seng.

Inde på Randers Kollektivhus sidder en koordinator som koordinerer turene og tager i mod telefon- og nødkald.

Koordinatoren er samtidig behjælpelig med information om brugere via det elektroniske omsorgssystem.

Nattevagterne servicerer primært hjemmeboende borgere, men samarbejder også tæt med plejecentrenes nattevagter.

Der prioriteres en ensartet og god service, som foreskrevet i kommunens kvalitetsstandarder.

Kontakt til hjemmeplejen i tidsrummet 23:00-07:00 på Telefon 89 15 88 33.

Dette gælder for hele Randers Kommune.