Hjælp til indkøb af dagligvarer

Se hvilke former for indkøb af dagligvarer, du kan få hjælp til, og hvordan du søger om hjælp.

Du kan få bevilget hjælp til indkøb, hvis vi vurderer, at du af fysiske, psykiske og/eller sociale årsager ikke selv kan klare opgaven.

Når vi vurderer dit behov for hjælp til indkøb, tager vi udgangspunkt i din families samlede situation, f.eks. om du har en rask ægtefælle, der naturligt bidrager til opgaven i den fælles husstand, eller voksne børn, der kan hjælpe.

Du kan som udgangspunkt bevilges hjælp til indkøb én gang ugentligt.

Hvad kan du få hjælp til?

Du kan som udgangspunkt bevilliges hjælp til indkøb én gang om ugen.

Hjælp til indkøb kan omfatte følgende:

  • Information om dagligvarebutikker, der bringer varer ud
  • Kompensation for eventuelle udbringningsudgifter
  • Hjælp til indkøbsliste og varebestilling
  • Hjælp til at sætte varer på plads.

I særlige, akutte tilfælde kan du få bevilget hjælp til direkte indkøb af dagligvarer.

Hvad kan du ikke få hjælp til?

  • Indkøb på apotek, på posthus, i bank og i specialforretninger.