Folkepension

Du skal søge folkepension, inden du når folkepensionsalderen. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler pension og tilskud

Folkepension bliver ikke udbetalt automatisk – du skal derfor selv søge. Du kan søge folkepension et halvt år inden, du når folkepensionsalderen.

Som folkepensionist kan du også søge om tilskud til fx husleje, medicin og varmeudgifter.

Tillæg til folkepensionen

Der findes en række tillæg til folkepensionen. Du skal søge om tillæggene. Din indkomst og formue har betydning for, hvilke tillæg du kan få, og hvor meget du kan få. Læs mere, og søg om:

Ældrecheck

Som folkepensionist har du muligvis ret til ældrecheck - det afhænger af din formue og din personlige tillægsprocent. Hvis du har ret til ældrecheck, får du den automatisk udbetalt i januar sammen med din folkepension. Du skal altså ikke søge om at få ældrecheck.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål? 

Siden den 1. marts 2013 er det Udbetaling Danmark, der udbetaler folkepension, ældrecheck, varmetillæg og boligstøtte. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om disse ydelser.

Det er fortsat din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om helbredstillæg og personligt tillæg.

Du kan også finde yderligere information om tillæg, hjælp og støtte i denne pjece

Hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål om ydelserne, kan du få hjælp på borger.dk/folkepension - her kan du: 

  • få svar på de oftest stillede spørgsmål 
  • se, hvilke frister du skal huske
  • få hjælp til at betjene dig selv på nettet – fx til at udfylde din ansøgning

Fuldmagt

Du kan udfylde en fuldmagt og sende den til Udbetaling Danmark, hvis du ønsker, at en anden person skal handle på dine vegne i forhold til Udbetaling Danmark. Den der får fuldmagten, kan for eksempel være et familiemedlem eller en ven.  Ved at udfylde fuldmagten giver du personen lov til at varetage dine interesser.

Sådan giver du fuldmagt til Udbetaling Danmarks ydelser