Helbredstillæg

Du kan søge om tillæg, hvis du er folkepensionist eller modtager af førtidspension efter reglerne fra før 1. januar 2003.

Søg almindeligt helbredstillæg efter sundhedsloven

Du kan få almindeligt helbredstillæg til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

  • Det er lovpligtigt, at du skal søge digitalt om helbredstillæg.
  • Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens Borgerservice 

Så meget kan du få i helbredstillæg

Helbredstillægget størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent. Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af din og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt. Jo højere din tillægsprocent er, desto mere kan du få i tilskud.

Et helbredstillæg dækker op til 85 pct. af dine egne udgifter.

Din formues betydning

For at få helbredstillæg må du ikke have en likvid formue større end 87.700 kr. (2019). Det gør ingen forskel, om du er enlig, gift eller samlevende - jeres samlede likvide formue må ikke være større end 87.700 kr. (2019). Likvid formue er fx opsparing i banker eller værdien af obligationer, pantebreve, aktier og investeringsforeningsbeviser.

Formuegrænsen gælder på ansøgningstidspunktet og ved den årlige formueopgørelse.

Udvidet helbredstillæg

Du kan få udvidet helbredstillæg til tandbehandling, briller og til fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. Du får tilskuddet som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført behandlingen. Kommunen vurderer, om udgiften eller behandlingen er nødvendig.

Kommunen kan indgå såkaldte ’prisaftaler’ med bestemte butikker eller behandlere, fx tandlæger, optikere eller fodbehandlere. Du kan vælge at få hjælp hos en anden end dem, kommunen har indgået prisaftale med, men så skal du selv betale en eventuel prisforskel.

Hvad kan du søge udvidet helbredstillæg til?

Det er vigtigt, at du søger om tilskud til tandbehandling, inden du får udført eller bestiller behandlingen.

Du kan søge udvidet helbredstillæg til tandbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. Tilskuddet ydes som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført behandlingen. Kommunen vurderer, om udgiften eller behandlingen er rimelig og nødvendig.

Ved ansøgning om hjælp til udvidet helbredstillæg til tandbehandling, skal skema om behandlingsoverslag fra tandlægen vedlægges ansøgningen.

Overslag på tandbehandling

Randers Kommune har indgået prisaftale med Tandklinikken i Sundhedshuset, Dytmærsken 10, 8900 Randers C.  Du kan vælge at få hjælp hos en anden leverandør, end dem kommunen har indgået prisaftale med, men så skal du selv betale en eventuel prisforskel.

Det er vigtigt, at du søger om tilskud, inden du bestiller eller får udleveret dine briller.

Du kan søge udvidet helbredstillæg til briller, hvor der ikke ydes tilskud til efter sundhedsloven. Tilskuddet ydes som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udleveret brillerne. Randers Kommune vurderer, om udgiften er rimelig og nødvendig.

Randers Kommune har indgået prisaftale med Optiker Louis Nielsen, Østervold 15, 8900 Randers C.  Du kan vælge at få købe dine briller hos en anden leverandør, end dem Randers kommune har indgået prisaftale med, men så skal du selv betale en eventuel prisforskel.

Det er vigtigt, at du ansøger om tilskud, inden du bestiller eller får udført forbehandling.

Du kan søge udvidet helbredstillæg til fodpleje, hvor der ikke ydes tilskud til efter sundhedsloven.  Du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført fodbehandlingen. Randers Kommune vurderer, om udgiften er rimelig og nødvendig.

Randers Kommune har pr. 1. marts 2020 indgået prisaftale med Klinik for fodterapi i Sundhedscentret/Thorsbakke, ved Statsautoriseret fodterapeut Mette Fischer, Biografgade 3, 4.sal, 8900 Randers C. 

Prisen for en almindelig fodbehandling er 280 kr. pr. behandling. Vælger du hjemmebehandling, er prisen 300 kr. for en almindelig fodbehandling.

Hvis du modtager tilskud, kan du benytte dig af den garanterede pris ved leverandøren på prisaftalen.

Du kan frit vælge at få dine fodbehandlinger hos en anden leverandør, end den Randers Kommune har indgået prisaftale med, men så skal du selv betale en eventuel prisforskel.

Der er mulighed for at bestille tid på fodterapeuten Mette Fischers hjemmeside

  • Det er lovpligtigt, at du skal søge digitalt om helbredstillæg.
  • Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens Borgerservice 

Så meget kan du få i udvidet helbredstillæg

Får du udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller eller fodbehandling, kan du få dækket op til 85 pct. af den faktiske pris. Hvis kommunen har indgået en prisaftale i forhold til den hjælp, du søger om, kan du få dækket op til 85 pct. af den pris, der er aftalt i prisaftalen.

Du kan søge om et personligt tillæg til at dække den del af udgiften, du selv skal betale.

Refusion i forbindelse med udgifter til behandling

Hvis du har fået bevilget helbredstillæg, og du har betalt for behandlinger/ydelser, uden at dit tilskud er blevet fratrukket på din regning, kan du anmode kommunen om at få refunderet dit udlæg.