Hovedrengøring

Kvalitetsstandard for hovedrengøring (i begrænset omfang) i Randers Kommune i 2023.

Randers kommune vurderer og bevilliger hovedrengøring efter Servicelovens § 83.

Hovedrengøring kan KUN bevilliges hvis du allerede er berettiget til rengøring efter Servicelovens § 83.

Randers Kommune forventer, at du bidrager aktivt til oplysning af din situation.

Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og at den enkelte har ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.
Servicelovens § 1 stk. 2 og 3.

Hvad er formålet med hjælpen?

At du bevarer en aktiv og selvstændig hverdag

At rehabiliterende træning og hjælp til de praktiske opgaver bidrager til at gøre dig helt eller delvis selvhjulpen

At støtte og bidrage til de nødvendige praktiske opgaver, som du har vanskeligt ved eller er ud af stand til selv at varetage, og som kun skal ske få gange om året.

At du vedligeholder dine færdigheder samt forebygger væsentlige følger af dine fysiske, psykiske eller sociale udfordringer.

Hvem kan få hjælp til hovedrengøring?

Du kan få rehabiliterende træning og hjælp til hovedrengøring, hvis du pga. fysiske, psykiske og eller sociale årsager ikke selvstændigt kan.

Hvad kan du få hjælp til?

Du kan bevilliges hjælp til konkrete praktiske opgaver der som udgangspunkt kun er behov for at udføre 1 gang om året.

Hjælpen kan som udgangspunkt omfatte op til 2 timer om året.

Opgaverne i hovedrengøringen kan omfatte:

 • Aftørring af synlige paneler og fodlister med kost med langt skaft
 • Støvsugning af møbler
 • Støvsugning af madras
 • Aftørring af køkkenlåger, skabe indvendig
 • Afrimning af fryser mindre fryser, ikke kummefryser
 • Rengøring af køleskab – kan bevilges oftere f.eks. pga. nedsat syn
 • Afkalkning af bruseniche med godkendte produkter
 • Aftørring af støv højt og lavt (afhængig af loftshøjde mm.)
 • Vinduespudsning indvendig (afhængig af vinduernes størrelse og højde)

Hvad kan du ikke få hjælp til?

Praktiske opgaver, der forudsætter en særlig viden, ekspertise eller uddannelse.

 • Reparationsarbejder
 • Rengøring eller oprydning efter husdyr
 • Oprydning der kan være sikkerheds- og sundhedsskadelig
 • Havearbejde og snerydning
 • Udvendig vinduespudsning
 • Vask af gardiner