Rehabilitering: Tværfagligt forløb i Borgerteam

Kvalitetsstandarder for tværfagligt forløb i borgerteam i Randers Kommune 2023.

Når du søger hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp, er Randers kommune forpligtet til at vurdere, om du gennem et tværfagligt forløb kan genvinde tabte funktioner i din hverdag.

Hvis det vurderes at du kan få gavn af det, bevilliges du et tværfagligt forløb, hvor du får træning, vejledning og hjælp til at genvinde tabte funktioner. Efter forløbet vurderes hvilken hjælp og støtte du evt. fremadrettet har behov for. Træning, hjælp og støtte til personlig pleje er efter Servicelovens § 83a og § 83.

Randers Kommune forventer, at du bidrager aktivt til oplysning af din situation.

Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og at den enkelte har ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.
Servicelovens § 1 stk. 2 og 3.

Hvad er formålet med hjælpen?

  • At du bevarer en aktiv og selvstændig hverdag.
  • At rehabiliterende træning og hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp bidrager til at gøre dig helt eller delvis selvhjulpen.
  • At du vedligeholder dine færdigheder, samt forebygger væsentlige følger af dine fysiske, psykiske eller sociale udfordringer.

Hvilke dagligdags aktiviteter kan du få rehabiliterende træning, vejledning og hjælp til?

  • Personlig pleje, indtagelse af mad og drikke
  • Anretning af måltider
  • Rengøring
  • Tøjvask
  • Indkøb
  • Madservice

For yderligere uddybning se de specifikke kvalitetsstandarder.

Hvem bevilges et tværfagligt forløb?

Du bevilges et tværfagligt forløb hvis det er første gang du søger om hjælp fordi du fysisk, psykisk eller af social årsager ikke selvstændigt kan.

Du kan også bevilges et forløb hvis du har hjælp i forvejen og oplever yderligere fysiske, psykiske eller sociale begrænsninger.

Det tværfaglige Borgerteam

I det tværfaglige Borgerteam møder du sygeplejersker, Sosu-hjælpere, Sosu-assistenter, ergo- og fysioterapeuter.

Personalet vil sammen med dig tage udgangspunkt i din hverdag og sikre, at du igen bliver så selvhjulpen og aktiv i din hverdag som muligt.

Personalet vil vurdere og introducere relevante hjælpemidler og velfærdsteknologi, som kan bidrage til at du får en selvstændig og aktiv hverdag.

Et tværfagligt forløb foregår i dit hjem og nærmiljø.

Et tværfagligt forløb kan vare op til 12 uger.

Når forløbet afsluttes, vurderer visitator ud fra evalueringer fra Borgerteamet om du er blevet selvhjulpen eller om du fremadrettet er berettiget til personlig pleje og / eller praktisk hjælp i hverdagen.