Rengøring

Kvalitetsstandard for rengøring i Randers Kommune 2023.

Når du søger hjælp til rengøring, er Randers kommune forpligtet til at vurdere om du gennem et rehabiliteringsforløb helt eller delvist kan genvinde tabte funktioner i din hverdag.

Randers kommune vurderer dit funktionsniveau. Hvis det vurderes, at du kan få gavn af det, bevilliges du et rehabiliteringsforløb, hvor du får træning, vejledning og hjælp til at genvinde tabte funktioner. Efter forløbet vurderes hvilken hjælp og støtte du evt. fremadrettet har behov for. Træning, hjælp og støtte til personlig pleje er efter Servicelovens § 83a og § 83.

Randers Kommune forventer, at du bidrager aktivt til oplysning af din situation.

Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og at den enkelte har ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.
Servicelovens § 1 stk. 2 og 3.

Hvad er formålet med hjælpen?

  • At du bevarer en aktiv og selvstændig hverdag
  • At rehabiliterende træning og hjælp til rengøring bidrager til at gøre dig helt eller delvis selvhjulpen
  • At afhjælpe når andre forbrugsgoder f.eks. robotstøvsuger ikke kan løse opgaven
  • At støtte og bidrage til at holde dit hjem rent
  • At du får guidning, støtte og hjælp til de opgaver omkring rengøring, som du har vanskeligt ved eller ikke er i stand til at klare selv

Hvad kan du få hjælp til?

Hjælp og støtte bevilliges efter individuel vurdering. Som udgangspunkt kan du få hjælp til rengøring 1 gang hver 2. uge ud fra de konkrete opgaver.

Du kan få hjælp til rengøring oftere, hvis der er sundhedsmæssige eller hygiejniske årsager, der bør tages hensyn til.

Rengøring omfatter nødvendige praktiske opgaver i dagligt benyttede rum, på et areal, der ca. svarer til en 2-værelses lejlighed, og kan omfatte følgende aktiviteter:

  • Badeværelse: håndvask, og areal omkring denne. Toilet, spejl og gulvaftørring
  • Soveværelse: støvsugning/gulvaftørring, aftørring af støv. Skift af linned
  • Køkken: støvsugning/gulvaftørring, afvask/aftørring af køkkenbord. Rengøring af køkkenvask. Tømning af affaldspose
  • Rengøring af køleskab f.eks. pga. nedsat syn, demens og andet. (Ellers kan det bevilliges under hovedrengøring)
  • Opholdsstue: Støvsugning/gulvaftørring. Aftørring af støv
  • Entre, gangareal og indvendig trappe: støvsugning/fejning/gulvaftørring
  • Rengøring af borgers bevilgede hjælpemidler. Plejens APV redskaber (lift, plejeseng mm.) rengøres af hjemmeplejen.

Sådan udfører Randers kommune din rengøring:

Udføres med udgangspunkt i hjemmeplejens arbejdsmiljø.

Støvsugning omfatter støvsugning af gulve og gulvtæpper.

Du er forpligtet til at stille en velfungerende støvsuger til rådighed.

  • Gulvaftørring omfatter aftørring med gulvmoppe med teleskopskaft. Afvaskning sker med vand og godkendt rengøringsmiddel
  • Aftørring / tørre støv af, primært på vandrette flader, vindueskarm, borde, hylder, tv m.m. Der flyttes ikke på genstande.

Følgende aktiviteter kan du ikke få hjælp til:

  • Aftørring af bøger og pynteting, hvis der er mange af dem
  • Rengøring efter flytning og håndværker
  • Vinduespudsning, indvendig. Kan bevilliges ved hovedrengøring
  • Udvendig trappevask samt trappevask i udlejningsejendomme
  • Ekstra rengøring efter husdyr
  • Opvask og ekstra rengøring efter gæster
  • Flytning af tunge møbler
  • Rengøring af altan
  • Vending af madras
  • Hente post.

Hvem kan få hjælpen?

Du kan få rehabiliterende træning og hjælp til rengøring, hvis du pga. fysiske, psykiske og eller sociale årsager ikke selvstændigt kan.

Den individuelle vurdering vil altid tage udgangspunkt i din families samlede situation. Er der f.eks. voksne børn og eller rask ægtefælle, der naturligt bidrager til opgaven i den fælles husstand.

Du kan bevilliges hjælp til rengøring, hvis det efter vejledning og information om relevante hjælpemidler, redskaber og ny teknologi (f.eks. robotstøvsuger, moppesystem, gulvvasker o.l.) fortsat vurderes, at du ikke selv kan varetage opgaverne eller dele heraf.

Hvem kan ikke få hjælp til rengøring?

Du kan ikke få hjælp, hvis det vurderes at du selv kan løse opgaverne ved at:

  • Dele rengøringen op over flere dage, 14 dage
  • Modtage træning eller instruktion i selv at udføre opgaverne.
  • Anvende egnede redskaber til rengøring, herunder robotstøvsuger, moppesystem, ledningsfri støvsuger o.l.
  • Indrette dit hjem mere hensigtsmæssigt

Du kan ikke få hjælp til rengøring, hvis formålet udelukkende er at have overskud til sociale aktiviteter.

Læs også: ”Værd at vide når du søger og får bevilliget hjemmehjælp”.