Tøjvask

Kvalitetsstandarder for tøjvask i Randers Kommune 2023.

Når du søger hjælp til tøjvask, er Randers kommune forpligtet til at vurdere, om du gennem et rehabiliteringsforløb vil kunne genvinde tabte funktioner i din hverdag.

Randers kommune vurderer dit funktionsniveau. Hvis det vurderes at du kan få gavn af det, bevilliges du et rehabiliteringsforløb, hvor du får træning, vejledning og hjælp til at genvinde tabte funktioner. Efter forløbet vurderes hvilken hjælp og støtte du evt. fremadrettet har behov for. Træning, hjælp og støtte til tøjvask er efter Servicelovens § 83a og § 83.

Randers Kommune forventer, at du bidrager aktivt til oplysning af din situation.

Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og at den enkelte har ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.
Servicelovens § 1 stk. 2 og 3.

Hvad er formålet med hjælpen?

At du bevarer en aktiv og selvstændig hverdag.

At rehabiliterende træning og hjælp til tøjvask bidrager til at gøre dig helt eller delvis selvhjulpen.

At du får guidning, støtte og hjælp til de opgaver omkring tøjvask som du har vanskeligt ved eller er ikke er i stand til at klare selv.

At du vedligeholder dine færdigheder, samt forebygger væsentlige følger af dine fysiske, psykiske eller sociale udfordringer.

Hvad kan du få hjælp til?

Hjælp og støtte til tøjvask bevilliges efter individuel vurdering. Som udgangspunkt kan du få hjælp til tøjvask hver 2. uge ud fra de konkrete opgaver.

  • Sortering af tøj før vask
  • Bestilling af tid til vask i fælles vaskeri
  • Vask af eget tøj i vaskemaskine i dit eget hjem eller i tilhørende vaskekælder
  • Tørre tøj i tørretumbler (hvis dette ikke er muligt kan tøjet ophænges og nedtages)
  • Lægge tøjet sammen og på plads

Hvad kan du ikke få hjælp til?

  • Vask af special fremstillede tekstiler, og håndvask af tøj
  • Strygning og rulning af tøj

Hvem kan få hjælp til tøjvask?

Du kan få rehabiliterende træning og hjælp til tøjvask, hvis du pga. fysiske, psykiske og eller sociale årsager ikke selvstændigt kan.

Den individuelle vurdering vil altid tage udgangspunkt i din families samlede situation. Er der f.eks. voksne børn og eller rask ægtefælle, der naturligt bidrager til opgaverne i fælles husstand.

Du kan bevilliges hjælp til tøjvask, hvis det efter vejledning og information om relevante hjælpemidler, redskaber og ny teknologi fortsat vurderes, at du ikke selv kan varetage opgaverne eller dele heraf.

Hvem kan ikke bevilliges hjælp til tøjvask?

Du kan ikke få hjælp, hvis du kan: 

  • Løse opgaven selv ved at dele tøjvasken over flere dage og alle ugens dage 
  • Klare ophængning og nedtagning af vasketøj på gulvstativ siddende på stol 
  • Anvende egnede redskaber f.eks. gulv-tørrestativ, trolley til transport af vasketøj

Du kan ikke få hjælp til tøjvask, hvis formålet udelukkende er at have overskud til sociale aktiviteter.


Læs også: ” Værd at vide når du søger og får bevilliget hjemmehjælp”.