Træning

Her finder du info om Randers Kommunes træningstilbud. Det er vigtigt at leve et aktivt liv - og det er aldrig for sent at starte.

For ældre borgere kan et aktivt liv være medvirkende til at bevare funktionsevne og udskyde tiden for behov for hjælp.

De fleste træningstilbud finder sted på ældrecentrene, hvor der er tilbud om såvel individuel som holdtræning. Randers kommune tilbyder følgende forskellige former for træning:

Genoptræningen er et tilbud, som foregår over en aftalt periode og som sigter på, at du kan forbedre dit funktionsniveau.

Har du fået en genoptræningsplan med hjem fra hospitalet, kontakter Rehabiliteringsenheden dig og laver en aftale om træning på et af ældrecentrene, eller på Sundhedscentret.

Har du fået en funktionsnedsættelse, der ikke behandles i tilknytning til hospitalsindlæggelse, kan du få genoptræning på et af ældrecentrene.

Træningen kan foregå individuelt eller på hold. Øvelserne medvirker til at styrke dine muskler, din kondition, bevægelsesfrihed og koordination.

Hvis du har brug for et mere intensivt genoptræningsforløb, kan du søge om et døgngenoptræningsophold ved at henvende dig til Visitationen.

Er du pensionist eller efterlønsmodtager og har behov for en individuel træningsindsats for at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, kan du henvende sig til aktivitetscentrenes terapeuter, aktivitetsledere eller den centrale visitationsenhed med henblik på visitation til vedligeholdende træning.

Vedligeholdelsestræning sigter på, at du i så lang tid som muligt kan bevare dit nuværende aktivitetsniveau.

Træningstilbuddet tilrettelægges målrettet efter dine ressourcer fysisk, psykisk og socialt udfra en faglig vurdering. Træningstilbuddets omfang og varighed vurderes løbende.

I trænings- og aktivitetscentrene er der forskellige tilbud om vedligeholdende træning. Disse tilbud kan for eksempel være gymnastik, styrketræning og kreativitet.

Træningen tilbydes dig som søger eller allerede modtager hjemmehjælp, når din visitator vurderer, at træningen kan give dig større uafhængighed af hjemmehjælpen.

Du kan få hverdagstræning og /eller hjemmehjælp, hvis du eller dine nærmeste ikke selv kan klare hverdagen. Støtten har som udgangspunkt ikke noget at gøre med alder, så selvom det med årene går lidt langsommere, giver det ikke i sig selv ret til hverdagstræning eller hjemmehjælp.

Når du søger om hjemmehjælp, vil du få besøg af en visitator som vil tale med dig og evt. pårørende om de ting, som du har svært ved at klare i hverdagen.Hvis visitatoren vurderer, at du gennem hverdagstræning igen kan udføre nogle af de opgaver som du har søgt om hjælp til, vil du modtage et tilbud om træning. Træningen foregår som udgangspunkt i hjemmet, hvor du træner i at udføre de daglige opgaver, du har svært ved.

Hvis du siger nej til dette tilbud, kan du ikke få hjemmehjælp i stedet for.

Hverdagstræningen tilrettelægges sammen med dig, således at hjælp og støtte til enhver tid ydes med udgangspunkt i dine ressourcer.Træningen kan suppleres med fysisk træning i et af trænings– og aktivitetscentrene.Ved at være aktiv styrkes og fastholdes dine fysiske, sociale og intellektuelle evner og du kan fortsat selv bestemme og styre din dagligdag.

Selvtræning er et tilbud til raske pensionister og efterlønsmodtagere, der gerne vil holde sig i form og har lyst til at træne på egen hånd med de forskellige motionsmaskiner i træningscentret.

Selvtræning sker udenfor træningscentrenes åbningstider.

Du kan på ældrecentrenes hjemmesider se hvorvidt der er mulighed for at selvtræne på dit lokale center.

Træningshøjskolen henvender sig til borgere i Randers Kommune der enten modtager eller er berettiget til kommunal hjælp og som vurderes at have et betydeligt udbytte af et kortere intensivt træningsophold.

Formålet med et ophold på Træningshøjskolen er at forbedre kursistens muligheder for at leve en selvstændig og meningsfuld tilværelse samt blive helt eller delvis uafhængig af kommunal hjælp.

Åbne aktiviteter styres af deltagerne selv eller af frivillige.

På centrene er der tilknyttet en række frivillige hjælpere, som står for de forskellige aktiviteter. De mange forskellige aktiviteter kan bl.a. være udflugter, bankospil, strikkeklub, værkstedsarbejde, foredrag, musik og sang og fester m.m.

Er du interesseret i at starte en aktivitet, har du mulighed for at låne lokaler på centrene. Alle efterlønsmodtagere og pensionister kan frit deltage i de mange arrangementer.

Har du lyst til at hjælpe til som frivillig, er du velkommen til at kontakte personalet.