Træning

Her finder du info om Randers Kommunes træningstilbud. Det er vigtigt at leve et aktivt liv - og det er aldrig for sent at starte.

For ældre borgere kan et aktivt liv være medvirkende til at bevare funktionsevne og udskyde tiden for behov for hjælp.

De fleste træningstilbud finder sted på ældrecentrene, hvor der er tilbud om såvel individuel som holdtræning.

Randers kommune tilbyder følgende forskellige former for træning:

Genoptræningen er et tilbud, som foregår over en aftalt periode og som sigter på, at du kan forbedre dit funktionsniveau.

Har du fået en genoptræningsplan med hjem fra hospitalet, kontakter Rehabiliteringsenheden dig og laver en aftale om træning på et af ældrecentrene, eller på Sundhedscentret.

Har du fået en funktionsnedsættelse, der ikke behandles i tilknytning til hospitalsindlæggelse, kan du få genoptræning på et af ældrecentrene.

Træningen kan foregå individuelt eller på hold. Øvelserne medvirker til at styrke dine muskler, din kondition, bevægelsesfrihed og koordination.

Hvis du har brug for et mere intensivt genoptræningsforløb, kan du søge om et døgngenoptræningsophold ved at henvende dig til Visitationen.

Er du pensionist eller efterlønsmodtager og har behov for en individuel træningsindsats for at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, kan du henvende sig til aktivitetscentrenes terapeuter, aktivitetsledere eller den centrale visitationsenhed med henblik på visitation til vedligeholdende træning.

Vedligeholdelsestræning sigter på, at du i så lang tid som muligt kan bevare dit nuværende aktivitetsniveau.

Træningstilbuddet tilrettelægges målrettet efter dine ressourcer fysisk, psykisk og socialt udfra en faglig vurdering. Træningstilbuddets omfang og varighed vurderes løbende.

I trænings- og aktivitetscentrene er der forskellige tilbud om vedligeholdende træning. Disse tilbud kan for eksempel være gymnastik, styrketræning og kreativitet.

Selvtræning er et tilbud til raske pensionister og efterlønsmodtagere, der gerne vil holde sig i form og har lyst til at træne på egen hånd med de forskellige motionsmaskiner i træningscentret.

Selvtræning sker udenfor træningscentrenes åbningstider.

Al selvtræning er lukket ned indtil videre pga. corona. Det forventes, at der er lange udsigter til en genåbning af selvtræning.

Træningshøjskolen henvender sig til borgere i Randers Kommune der enten modtager eller er berettiget til kommunal hjælp og som vurderes at have et betydeligt udbytte af et kortere intensivt træningsophold.

Formålet med et ophold på Træningshøjskolen er at forbedre kursistens muligheder for at leve en selvstændig og meningsfuld tilværelse samt blive helt eller delvis uafhængig af kommunal hjælp.

Åbne aktiviteter er nogle, som alle interesserede kan deltage i, hvis de har lyst.

Åbne aktiviteter styres af deltagerne selv eller af frivillige.

På centrene er der tilknyttet en række frivillige hjælpere, som står for de forskellige aktiviteter. De mange forskellige aktiviteter kan bl.a. være udflugter, bankospil, strikkeklub, værkstedsarbejde, foredrag, musik og sang og fester m.m.

Læs mere om åbne aktiviteter her.

Ændringer i træning og aktiviteter

I foråret 2020 træder en ny struktur for træning og aktiviteter på omsorgsområdet i kraft.

Læs om ændringerne her.