Træning og aktiviteter på omsorgsområdet

Der kommer ændringer i strukturen for træning og aktiviteter på omsorgsområdet i 2020.

I foråret 2020 træder en ny struktur for træning og aktiviteter på omsorgsområdet i kraft. Ændringerne forventes at træde i kraft til maj.

Ændringerne betyder blandt andet, at borgere med en demenssygdom eller hjerneskade kan få bedre støtte fremadrettet. Konkret samles tilbuddene på færre centre. Tilbud om genoptræning, åbne aktiviteter og visiteret træning og aktivitet ændres også.

Er du i dag visiteret til et tilbud, bliver din situation og dit behov vurderet på ny, og du kan opleve, at dit tilbud ændres i forbindelse med omlægningen.

Ændringerne blev vedtaget på byrådsmødet den 13. januar 2020.

Genoptræning

Fra maj 2020 vil du modtage din genoptræning i Nellemann-bygningen, på Tirsdalens Plejecenter eller på Randers Sundhedscenter.

Ortopædkirurgiske (knæ, skulder, hofte) og medicinske (kræft, almen svækkelse) genoptræningsplaner samles i Nellemann-bygningen og på Randers Sundhedscenter.

Borgere med senhjerneskade vil tilbydes genoptræning på Tirsdalens Plejecenter og Randers Sundhedscenter.

Tilbud til borgere med demens

Fra maj 2020 vil der være målrettede demenstilbud på Borupvænget og Landsbyen Møllevang. Tilbuddene vil indeholde målrettet træning til de forskellige faser i demenssygdommen.

Tilbud til borgere med senhjerneskade

I 2020 oprettes et nyt tilbud om vedligeholdende træning, der er målrettet en gruppe af borgere med større udfordringer efter en senhjerneskade.

Vedligeholdende træning og aktiviteter

Fra maj 2020 vil der være vedligeholdende trænings- og aktivitetstilbud på Rosenvænget og Kollektivhuset.

Åbne aktiviteter

På de fleste centre foregår der i dag en lang række aktiviteter, som både medarbejdere og frivillige står for.

Hvis du deltager i aktiviteter, der er drevet af frivillige eller centrets aktivitetsudvalg, kan der være mindre ændringer som følge af den nye struktur på trænings- og aktivitetsområdet.

Hvis du deltager i åbne aktiviteter, hvor der er personale, kan der være ændringer i de aktiviteter, du går til.

Selvtræning

På en række centre er der i dag mulighed for selvtræning. Det betyder, at ældre borgere i lokalområdet kan benytte centerets træningsfaciliteter på udvalgte tidspunkter. Dette tilbud vil fortsat eksistere på de samme centre som i dag på nær Landsbyen Møllevang, hvor muligheden for selvtræning nedlægges.

Sammenlignet med i dag vil de fleste centre have færre træningsmaskiner til rådighed for selvtrænere. Fremadrettet vil det største udvalg af træningsmaskiner være til rådighed på Rosenvænget, Kollektivhuset, Borupvænget og Tirsdalen i udvalgte tidsrum.

Kørsel

I den nye struktur gælder samme regler for kørsel som i dag. Det betyder, at du kan få bevilliget kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning, hvis det vurderes, at du ikke selv er i stand til at komme frem og tilbage til aktiviteten. Det er en medarbejder på området, der vurderer, om du kan få bevilliget kørsel.