Kørsel til aktiviteter

Efter en individuel vurdering er der mulighed for visitering til vores taxaordning.

Der er en egenbetaling på 15 kr. hver vej. Er du pensionist trækkes pengene via din pension en gang om måneden. Hvis ikke skal pengene betales pr. girokort.

Er du visiteret til vores taxaordning, skal du være klar 1 time før afhentning.

Ved sygdom eller andet fravær, skal du ringe til det center, du er tilknyttet - helst dagen før eller senest på dagen 1 time før afhentning.

Ved udeblivelse uden afbud trækkes du for én kørsel á 15 kr.

Henvendelse rettes til dit lokale områdecenter.