Underretning angående børn

Underret kommunen om et barns mistrivsel.

Alle, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller vold har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Det samme gælder hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

Akut og øjeblikkelig handling

Er situationen akut og kræver den øjeblikkelig handling, skal du kontakte:

Mandag 10.00 - 17.00
Tirsdag - Torsdag    10.00 - 15.00
Fredag 10.00 - 13.00

Myndighedscentret tlf.: 8915 4670

Alle hverdage  08.00 - 10.00

Myndighedscentret tlf.: 8915 1400

Øvrige tidsrum

Den sociale døgnvagt på tlf.: 2320 6237

Underret som privat person

Er du privatperson, og ønsker du at underrette kommunen om et barns mistrivsel, kan du sende din underretning til Myndighedscentret via nedenstående link:

Underret kommunen ved at klikke her (anonym)

Underret kommunen ved at klikke her

Underret som ansat i Randers kommune

Er du ansat i Randers kommune, og ønsker du at underrette kommunen om et barns mistrivsel, henvises du til Randers kommunes intranet ”Broen”, hvor der forefindes blanket til underretning.

Gå til underretning på Broen

Underret som ansat i øvrige offentlige erhverv

Er du ikke ansat i Randers kommune, men ansat i andet offentlig hverv, eller kommer du via dit arbejde i kontakt med børn og unge, og ønsker at underrette kommunen om et barns mistrivsel, kan du sende din underretning til Myndighedscentret via nedenstående link.

Dit hverv kan f.eks. være privatpraktiserende læge, ansat ved selvejende eller private dag- eller døgntilbud m.v.

Underret kommunen som ansat i offentlig tjeneste/hverv

Du skal anvende din arbejdsplads cvr.nr. og medarbejdersignatur - og ikke eget cpr.nr. og  privat NemId.

Find dit CVR.nr her