Forældretilfredshed 2018

Som forældre til børn i dagtilbud og skoler i Randers Kommune er din stemme vigtig. Du ved, hvordan det er at have et barn i et af Randers Kommunes dagtilbud og skole. Derfor vil vi gerne høre din mening, så vi ved, hvad du som forældre er tilfreds med, og hvor der er plads til forbedring.

I samarbejde med analysebureauet Epinion har Børn og Skole igangsat en tilfredshedsundersøgelse, der skal give et indblik i forældrenes oplevelse af deres barns skole eller dagtilbud. Alle forældre og plejeforældre til børn i kommunens dagtilbud og skoler modtager derfor et brev i deres e-boks med link til en tilfredshedsundersøgelse.  

Som forælder er din mening vigtig for os, fordi den kan hjælpe os med at blive endnu bedre til at skabe de bedst mulige rammer for vores børn. Jo flere besvarelser vi får, jo mere et dækkende resultatet.

Det tager ca. 10 min at besvare spørgeskemaet, som du har modtaget i din e-boks.

Vi bruger det, du svarer

Fortæl os, hvordan du oplever dit barns dagtilbud eller skole ved at deltage i vores undersøgelse nedenfor. Dine svar er anonyme og resultaterne vil blive brugt i vores dagtilbud og af Randers Kommune.

Svarfristen er den 10. december 2018.

Får du brug for hjælp til besvarelsen, kan du kontakte Epinion på telefon: 8730 9517.

Flere sprog

For de skoler, der har flest ikke etnisk danske, tilbyder vi forældretilfredshedsundersøgelsen på arabisk, engelsk og somali.

Deltag i undersøgelse - sådan:

Skoler: Undersøgelsen besvares ved at gå ind på linket https://survey.epinion.dk/Randers/skole.

Dagtilbud: Undersøgelsen bevares ved at gå ind på linket: https://survey.epinion.dk/Randers/dagtilbud.

På første side af undersøgelsen, skal dit personlige password indtastes. Du finder dette password i invitationen fra Randers Kommune  din e-boks eller på brev, hvis du er fritaget fra digital post. Har du flere børn i dagtilbud eller skole, vil du have modtaget en invitation for hvert barn, da din oplevelse af hvert barns skolegang eller dagtilbud kan være forskellig. Du bedes derfor besvare undersøgelsen for hvert barn.