Alle dagtilbud

Se en oversigt over alle dagtilbud - vuggestuer, børnehaver og kombinerede institutioner - i Randers Kommune.

Organisering

Randers Kommunes dagtilbud omfatter tilbud i kommunale og selvejende daginstitutioner, børnebyer samt den kommunale dagpleje.

Kommunale daginstitutioner

De kommunale daginstitutioner i Randers Kommune er opdelt i fem dagtilbud:

 • Dagtilbud Nordøst
  - består af syv afdelinger/institutioner, som ligger i den nordøstlige del af Randers Kommune
 • Dagtilbud Nordvest
  - består af ni afdelinger/institutioner, som ligger i den nordvestlige del af Randers Kommune
 • Dagtilbud Sydvest
  - består af ti afdelinger/institutioner, som ligger i den sydvestlige del af Randers Kommune
 • Dagtilbud Sydøst
  - består af ni afdelinger/institutioner, som ligger i den sydøstlige del af Randers Kommune
 • Dagtilbud Midt
  - består af syv afdelinger/institutioner, som ligger i Randers by

Selvejende daginstitutioner

Der er følgende selvejende daginstitutioner i Randers Kommune:

Børnebyer

Der to børnebyer i Randers Kommune: