Kombinationstilbud

Kombinationstilbud betyder, at man har en deltidsplads i et dagtilbud og samtidig modtager et kommunalt tilskud til fleksibel privat pasning.

Kombinationstilbuddet skal kommunen ifølge Dagtilbudsloven give til forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning udenfor institutionernes almindelige åbningstid. Tilbuddet betyder, at forældre, som opfylder betingelserne, har krav på en en plads i et kommunalt, selvejende, privat dagtilbud eller dagpleje samtidig med fleksibel pasning af barnet med en privat passer i hjemmet uden for dagtilbuddets åbningstid.

Dit barn kan få kombinationstilbud, hvis:

  • Begge forældres arbejde medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning på minimum 10 timer uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.
  • Du som enlig forsørger har et arbejde, der medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning på minimum 10 timer uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

​Omfanget af tiden i dagtilbuddet og pasningen hjemme skal opgøres som et gennemsnit over en periode på mindst fire uger.

En privat pasningsordning er en aftale, som forældre indgår med andre om pasning af deres barn. Det kan fx være en aftale med en privat børnepasser eller et institutionslignende tilbud.

Kombinationstilbuddet kan i Randers Kommune se ud på følgende måde:

  • Max. 20,5 timer i dagtilbud, ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning
  • Max. 30,5 timer i dagtilbud, ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning
  • Max. 40,5 timer i dagtilbud, ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning

Taksterne for dagtilbuddene kan se her.

Du kan få tilskud, hvis dit barn bliver passet af en privat børnepasser i mindst 10 timer om ugen. Kombinationstilbuddet er i alt på op til 50,5 timer fordelt mellem privat pasning og dagtilbud.

Kontakt Pladsanvisningen for at få beregnet, hvor meget du kan få i tilskud.

Kommunen skal godkende den private pasning, før du kan få tilskud. Derfor skal du først udfylde et ansøgningsskema. Vi skal have din ansøgning minimum to måneder før, du ønsker at begynde at modtage tilskuddet. Ordningen kan opsiges med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden. Vær opmærksom på at tilskud ikke kan søges med tilbagevirkende kraft.