Pasning i en anden kommune

Hvis ønsker plads i et dagtilbud i en anden kommune, skal du selv henvende dig til den pågældende kommune for at blive skrevet op.

Det er den kommune, du ønsker pasning i, der kan oplyse dig om mulighederne for at få en plads, og hvordan opskrivningen foregår.

Betaling

Prisen for en plads i dagtilbud kan opdeles i to elementer:

  • En del som Randers Kommune betaler for, som kaldes kommunens grundtilskud.
  • En del du som forælder betaler for, som kaldes egenbetalingen.    

Når du får en plads i en anden kommune, vil Randers Kommune overføre grundtilskuddet direkte til den kommune, hvor du får en plads. Dertil kan komme yderligere tilskud i form af:

  • søskendetilskud, hvis du har flere børn i dagtilbud.
  • tilskud til økonomisk friplads, hvis du har søgt om nedsættelse af betalingen.

Taksten for pladsen i den nye kommune vil både være afhængig af, hvad det koster at drive pladsen i den nye kommune, og hvad det koster at drive en plads i Randers Kommune. Hvis du vælger plads i en kommune med et højere serviceniveau end i Randers, skal du selv betale prisforskellen på den billigere plads i Randers og den dyrere plads i den anden kommune. Hvis pladsen er billigere i den anden kommune, vil Randers Kommune yde et mindre tilskud.

Når du har fået tilsagn om en plads fra en anden kommune og har givet Randers Kommune besked herom, giver Randers Kommune en bekræftelse på, hvor stort tilskud Randers Kommune vil afregne med den anden kommune. Den bekræftelse sender vi både til dig og til den anden kommune.

Det er den kommune, du bor i, der opkræver forældrebetalingen.

Hvis du flytter fra Randers Kommune

Du har ret til at bevare en plads i Randers Kommune, hvis du flytter fra kommunen. Du skal i så fald kontakte Pladsanvisningen på tlf. 89 15 14 20.

Din nye bopælskommune kan oplyse, hvor stort et grundtilskud de yder. Bopælskommunen afregner herefter grundtilskuddet direkte til Randers Kommune.