Pasning i en anden kommune

Hvis ønsker plads i et dagtilbud i en anden kommune, skal du selv henvende dig til den pågældende kommune for at blive skrevet op.

Den anden kommune kan oplyse nærmere om mulighederne for plads.

Betaling

Det, som en plads i dagtilbud koster, kan opdeles i to elementer:

  • En del, som Randers Kommune betaler for, som kaldes kommunens grundtilskud.
  • En del, som forældrene betaler for, som kaldes egenbetalingen.    

Når du får en plads i en anden kommune, vil Randers Kommune overføre grundtilskuddet direkte til den kommune, hvor du får plads. Dertil kan komme yderligere tilskud i form af:

  • søskendetilskud, hvis du har flere børn i dagtilbud.
  • tilskud til økonomisk friplads, hvis du har søgt om nedsættelse af betalingen.

Den takst, du skal betale for pladsen i den nye kommune, vil både være afhængig af, hvad det koster at drive pladsen i den nye kommune og afhængig af, hvad det koster at drive en plads i Randers Kommune. I de tilfælde, hvor du vælger plads i en kommune med et højere serviceniveau end i Randers, skal du selv betale forskellen imellem den billigere plads i Randers og den dyrere plads i en anden kommune. I de tilfælde hvor pladsen er billigere i den anden kommune, vil Randers Kommune yde et mindre tilskud.

Den konkrete aftale

Når du har fået tilsagn om en plads fra en anden kommune og har givet os besked herom, vil Randers Kommune give en bekræftelse på, hvor stort tilskud Randers Kommune vil afregne med den anden kommune. Den bekræftelse sender vi både til dig og til den nye kommune, hvor du får plads i dagtilbud. Det er den kommune, du bor i, der opkræver forældrebetalingen.

Hvis du flytter fra Randers Kommune

Du har ret til at bevare en plads i Randers Kommune, hvis du flytter fra kommunen. Du skal i så fald kontakte Pladsanvisningen. Din nye bopælskommune kan oplyse, hvor stort et grundtilskud, de yder. Bopælskommunen afregner herefter grundtilskuddet direkte til Randers Kommune.