Privat pasning

Forældre kan vælge at få tilskud til en privat pasningsordning i stedet for en plads eller et tilbud om en plads i et kommunalt dagtilbud.

Private pasningsordninger er ikke sidestillet med et dagtilbud og derfor ikke omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens §§7-44. Der er derfor ikke krav om følgende:

 • Udarbejdelse af en pædagogisk læreplan.
 • Sprogvurdering af barnet i 3-års-alderen sker ikke i den private pasningsordning, men foretages af kommunalbestyrelsen.
 • Formaliseret forældreindflydelse.
 • Pasning af barnet, hvis børnepasseren er syg.
 • Alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i private pasningsordninger.
 • At barnet ikke kan opsiges fra dagtilbud, gælder ikke for private pasningsordninger.

For at få tilskud skal følgende være opfyldt:

 • Du skal have bopæl i Randers kommune.
 • Barnet er mindst 24 uger og er ikke startet i 0.-klasse.
 • Barnet er ikke indmeldt i et dagtilbud.
 • Der modtages ikke barselsdagpenge for barnet (dog kan kommunen i særlig tilfælde og efter konkret vurdering give tilskud samtidig med, at en forælder modtager barselsdagpenge).
 • Barnet skal passes af andre end forældrene selv.
 • Den private passer skal kunne fremvise dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne kommunikere med barnet på et niveau, der understøtter, at barnet kan udvikle sine dansksproglige kompetencer f.eks gennemført 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået "Prøve i Dansk 2", eller et tilsvarende niveau.