Private tilbud

Private pasningsordninger er et tilbud, der baserer sig på en aftale mellem forældrene og den private passer/private pasningsordning.

Skal et barn skrives op til en privat pasningsordning, skal man henvende sig direkte til den private institutionsleder eller dagplejeren.

Private pasningsordninger er omfattet af dagtilbudslovens formålsbestemmelse om blandt andet at skulle skabe trivsel, udvikling og læring for barnet, men de er ikke omfattet af krav om pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering. Private pasningsordninger kan være:

  • private institutioner
  • aftale med en privat dagplejer
  • ansat børnepasser

Der er ingen faste regler for, hvad privat pasning må koste, eller hvem der skal passes i den enkelte pasningsordning. Kommunen skal dog føre tilsyn med den private pasningsordning, ligesom kommunen skal give tilladelse, hvis mere end to børn under 14 år passes mod betaling. Der må ikke være mere end fem børn i en privat pasningsordning, medmindre der er flere personer til at passe børnene. Få mere information om hvilke kommunale tilskud, de private institutioner kan modtage, her.

Godkendelseskriterier til private dagtilbud i Randers Kommune.

Tilskud til privat pasning

Hvis barnet har plads i et kommunalt dagtilbud eller tilbud om en plads, men barnet i stedet ønsker en privat pasningsordning, skal kommunen give et økonomisk tilskud til privat pasning og godkende pasningsaftalen.