Børnemiljøet

Ifølge Dagtilbudsloven er alle dagtilbud forpligtede til at arbejde udviklende med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.

  • Det fysiske børnemiljø handler om udnyttelsen af dagtilbuddets fysiske rammer både inde og udenfor på legepladsen.
  • Det psykiske børnemiljø handler om børnenes oplevelse af livet i dagtilbuddet.
  • Det æstetiske børnemiljø handler om indretningen og udsmykningen af dagtilbuddet udenfor og indenfor.

Dagtilbuddets ledelse er ansvarlig for, at der udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering, som indeholder en kortlægning af dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.

  • Børnemiljøvurderingen skal indgå i dagtilbuddets pædagogiske læreplan.
  • Børnemiljøvurderingen skal indeholde en beskrivelse af eventuelle børnemiljøproblemer samt en handlingsplan.
  • Børnemiljøvurderingen skal være offentlig tilgængelig - i Randers Kommunes institutioner vil de være at finde på dagtilbuddenes hjemmesider.
  • Børnemiljøvurderingen skal revideres sammen læreplanen minimum hvert andet år, samt hvis der sker ændringer, som har betydning for børnemiljøet.
  • Børnemiljøvurderingen skal drøftes med forældrebestyrelsen.

I det omfang det er muligt, skal man inddrage børnenes oplevelser af deres miljø.

Dansk Center for Undervisningsmiljø

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der arbejder for at sikre børne- og undervisningsmiljøet i Danmark. DCUM indsamler, systematiserer og formidler viden om børne- og undervisningsmiljø. DCUM rådgiver alle, der har spørgsmål inden for deres arbejdsområde.

Læs mere på DCUMs hjemmeside.