Brugertilfredshedsundersøgelser i dagtilbud

Her finder du resultaterne fra alle brugertilfredshedsundersøgelser i dagtilbud, børnehaver, vuggestuer og dagplejen.

Randers Kommune gennemfører hvert andet år, jf. Randersmodellen, en undersøgelse af forældrenes tilfredshed med deres barns dagtilbud. Brugertilfredshedsundersøgelsen er indsamlet af Danmarks Statistik som en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse, der blev gennemført i perioden oktober 2021 til februar 2022.

Tilfredshedsundersøgelsen for de enkelte dagtilbud

Nu foreligger resultaterne fra den første nationale brugerundersøgelse for i dagtilbud.

Danmarks Statistik har udarbejdet et interaktivt dashboard til visning af resultater på både lands-, kommune og skoleniveau. Dashboardet giver mulighed for at dykke ned i resultaterne af undersøgelsen og se både gennemsnitlige scorer og svarfordelinger på de enkelte spørgsmål.

Dashboardet kan findes nederst på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Det er nødvendigt at acceptere cookies på hjemmesiden for at kunne benytte dashboardet.