Brugertilfredshedsundersøgelser i dagtilbud

Her finder du resultaterne fra alle brugertilfredshedsundersøgelser i dagtilbud, børnehaver, vuggestuer og dagplejen.

I november og december 2018 er der gennemført brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbuddene i Randers Kommune. 91% af forældrene, der har deltaget i undersøgelsen, er samlet set tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud.

Randers Kommunes byråd har besluttet, at der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser i kommunens dagtilbud hvert andet år. I november og december 2018 er forældre til børn i Randers Kommunes dagtilbud, herunder dagplejen samt kommunale og selvejende dagtilbud, blevet spurgt om deres tilfredshed med barnets dagtilbud.

Der er udarbejdet en samlet kommunerapport for hele Randers Kommune. Derudover er der udarbejdet en rapport for den kommunale dagpleje, en rapport for hver af de fem kommunale dagtilbud, en samlet rapport for de selvejende daginstitutioner, og endelig en delrapport for hver enkelt afdeling. Alle rapporter kan ses nedenfor.