Pædagogiske læreplaner

Alle dagtilbud skal enten lave en pædagogisk læreplan for børn på ½-2 år eller for børn på 3 år til skolealderen.

De pædagogiske læreplaner har til hensigt at fremme systematikken samt dokumentationen vedrørende de 0-5 årige børns læring.

Dagtilbuddene skal hver udarbejde en læreplan, der beskæftiger sig med seks følgende hovedtemaer:

  • barnets alsidige personlige udvikling
  • sociale kompetencer
  • sprog
  • krop og bevægelse
  • naturen og naturfænomener
  • kulturelle udtryksformer

Endvidere skal der i læreplanen særskilt beskrives, hvilke metoder og aktiviteter der anvendes med henblik på at understøtte læringen hos børn med særlige behov.

I Randers kommune forventes det, at daginstitutionerne udarbejder en pædagogisk læreplan med udgangspunkt i en fast ramme indeholdende 8 punkter. Dette er med henblik på at fremme systematikken, så der kan arbejdes med at forfølge gode resultater samt styrke de pædagogiske indsatser.

Læs mere om pædagogiske læreplaner i Randers Kommune.

Inden for den udstukne ramme har institutionerne metodefrihed i arbejdet med at fremme børnenes læring.

Dagplejen udarbejder selvstændigt en læreplan for alle kommunale dagplejere.

Læreplanerne kan ses på de enkelte institutioners hjemmesider.