Priser og takster

Her finder du en oversigt over forældrebetaling i dagtilbud i 2023. Betalingen er fordelt over 12 måneder.

Takster gældende fra 1. januar 2023

Aldersgruppe

Institutionstype

Betaling pr. måned i 12 måneder (i kr.)

0 - 2 år

Dagpleje

2.733

0 - 2 år

Dagpleje, deltidstilbud, max. 30 timer om ugen, for forældre som er på barselsorlov

2.295

0 - 2 år

Vuggestue

3.276

0 - 2 år

Vuggestue, deltidstilbud, max. 30 timer om ugen, for forældre som er på barselsorlov  

2.752

3 år -børnehaveklasse

Børnehave

1.952

3 år -børnehaveklasse

Børnehave, deltidstilbud, max. 30 timer om ugen, for forældre som er på barselsorlov

1.640

 

Frokostordning i vuggestue, børnehave og kombinerede institutioner 

678

 

Takster for kombinationstilbud i dagtilbuddene pr. 1. januar 2023 (i kr.):

Kombinationstilbuddet skal Kommunen ifølge Dagtilbudsloven give til forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning udenfor institutionernes almindelige åbningstid. Tilbuddet betyder, at forældre, som opfylder betingelserne, har krav på en deltidsplads i et dagtilbud, samtidig med at forældrene modtager et kommunalt tilskud til fleksibel privat pasning.

Kombinationstilbud i vuggestue, børnehave og integreret institution

Børn 0-2 år

Børn 3 år til børnehaveklasse

Max. 20,5 timer i dagtilbud, ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning 

2.457

1.464

Max. 30,5 timer i dagtilbud, ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning

2.785

1.659

Max. 40,5 timer i dagtilbud, ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning

3.112

1.854

Kombinationstilbud i dagplejen 

Børn 0-2 år

Max. 18 timer i dagplejen, ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning

2.049

Max. 28 timer i dagplejen, ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning

2.323

Max. 38 timer i dagplejen, ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning

2.596

Hvis Randers Kommunes betalingskontor udsender en rykkerskrivelse, tilskrives et gebyr.