Priser og takster

Her finder du en oversigt over forældrebetaling i dagtilbud i 2021. Betalingen er fordelt over 12 måneder.

Takster gældende fra 1. august 2021

Takster for dagtilbud
Aldersgruppe Institutionstype Betaling pr. måned i 12 måneder (i kr.)
0 - 2 år Dagpleje

2.508

0 - 2 år Dagpleje, deltidstilbud, max. 30 timer om ugen, for forældre som er på barselsorlov 2.107
0 - 2 år Vuggestue 2.825
0 - 2 år Vuggestue, deltidstilbud, max. 30 timer om ugen, for forældre som er på barselsorlov   2.373
3 år -børnehaveklasse Børnehave 1.735
3 år -børnehaveklasse Børnehave, deltidstilbud, max. 30 timer om ugen, for forældre som er på barselsorlov 1.458
  Frokostordning i vuggestue, børnehave og kombinerede institutioner  642

Takster for kombinationstilbud i dagtilbuddene pr. 1. august 2021 (i kr.):

Kombinationstilbuddet skal Kommunen ifølge Dagtilbudsloven give til forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning udenfor institutionernes almindelige åbningstid. Tilbuddet betyder, at forældre, som opfylder betingelserne, har krav på en deltidsplads i et dagtilbud, samtidig med at forældrene modtager et kommunalt tilskud til fleksibel privat pasning.

Kombinationstilbud i vuggestue, børnehave og integreret institution Børn 0-2 år Børn 3 år til børnehaveklasse
Max. 20,5 timer i dagtilbud, ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning  2.119 1.302
Max. 30,5 timer i dagtilbud, ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning 2.401 1.475
Max. 40,5 timer i dagtilbud, ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning 2.684 1.649
Kombinationstilbud i dagplejen  Børn 0-2 år
Max. 18 timer i dagplejen, ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning 1.881
Max. 28 timer i dagplejen, ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning 2.132
Max. 38 timer i dagplejen, ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning 2.383

 

Hvis Randers Kommunes betalingskontor udsender en rykkerskrivelse, tilskrives et gebyr.