Priser og takster

Her finder du en oversigt over forældrebetaling i dagtilbud i 2021. Betalingen er fordelt over 12 måneder.

Takster gældende fra 1. januar 2021

Takster for dagtilbud
Aldersgruppe Institutionstype Betaling pr. måned i 12 måneder (i kr.)
0 - 2 år Dagpleje

2.508

0 - 2 år Dagpleje, deltidstilbud, max. 30 timer om ugen, for forældre som er på barselsorlov 2.107
0 - 2 år Vuggestue 2.735
0 - 2 år Vuggestue, deltidstilbud, max. 30 timer om ugen, for forældre som er på barselsorlov   2.297
3 år -børnehaveklasse Børnehave 1.691
3 år -børnehaveklasse Børnehave, deltidstilbud, max. 30 timer om ugen, for forældre som er på barselsorlov 1.420
  Frokostordning i vuggestue, børnehave og kombinerede institutioner  642

Takster for kombinationstilbud i dagtilbuddene pr. 1. januar 2021 (i kr.):

Kombinationstilbuddet skal Kommunen ifølge Dagtilbudsloven give til forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning udenfor institutionernes almindelige åbningstid. Tilbuddet betyder, at forældre, som opfylder betingelserne, har krav på en deltidsplads i et dagtilbud, samtidig med at forældrene modtager et kommunalt tilskud til fleksibel privat pasning.

Kombinationstilbud i vuggestue, børnehave og integreret institution Børn 0-2 år Børn 3 år til børnehaveklasse
Max. 20,5 timer i dagtilbud, ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning  2.051 1.268
Max. 30,5 timer i dagtilbud, ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning 2.325 1.437
Max. 40,5 timer i dagtilbud, ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning 2.598 1.606
Kombinationstilbud i dagplejen  Børn 0-2 år
Max. 18 timer i dagplejen, ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning 1.881
Max. 28 timer i dagplejen, ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning 2.132
Max. 38 timer i dagplejen, ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning 2.383

Overgang til SFO eller Klub

Når et barn skifter fra børnehave til skolefritidsordning eller fra skolefritidsordning til klub, sker opkrævningen på en anden måde end hidtil.

Er betalingen eksempelvis hidtil foregået via PBS, skal der ske en ny tilmelding i pengeinstituttet. Hvis der i forvejen er søskende indmeldt i en skolefritidsordning, vil betalingerne blive lagt sammen, og der skal derfor ikke foretages en ny tilmelding til PBS.

Betaling foregår altid forud.

Hvis Randers Kommunes betalingskontor udsender en rykkerskrivelse, tilskrives et gebyr.