Priser og takster

Her finder du en oversigt over forældrebetaling i dagtilbud i 2021. Betalingen er fordelt over 12 måneder.

Takster gældende fra 1. januar 2022

Takster for dagtilbud
Aldersgruppe Institutionstype Betaling pr. måned i 12 måneder (i kr.)
0 - 2 år Dagpleje

2.604

0 - 2 år Dagpleje, deltidstilbud, max. 30 timer om ugen, for forældre som er på barselsorlov 2.188
0 - 2 år Vuggestue 3.069
0 - 2 år Vuggestue, deltidstilbud, max. 30 timer om ugen, for forældre som er på barselsorlov   2.578
3 år -børnehaveklasse Børnehave 1.854
3 år -børnehaveklasse Børnehave, deltidstilbud, max. 30 timer om ugen, for forældre som er på barselsorlov 1.557
  Frokostordning i vuggestue, børnehave og kombinerede institutioner  655

Takster for kombinationstilbud i dagtilbuddene pr. 1. januar 2022 (i kr.):

Kombinationstilbuddet skal Kommunen ifølge Dagtilbudsloven give til forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning udenfor institutionernes almindelige åbningstid. Tilbuddet betyder, at forældre, som opfylder betingelserne, har krav på en deltidsplads i et dagtilbud, samtidig med at forældrene modtager et kommunalt tilskud til fleksibel privat pasning.

Kombinationstilbud i vuggestue, børnehave og integreret institution Børn 0-2 år Børn 3 år til børnehaveklasse
Max. 20,5 timer i dagtilbud, ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning  2.302 1.390
Max. 30,5 timer i dagtilbud, ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning 2.609 1.576
Max. 40,5 timer i dagtilbud, ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning 2.916 1.761
Kombinationstilbud i dagplejen  Børn 0-2 år
Max. 18 timer i dagplejen, ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning 1.953
Max. 28 timer i dagplejen, ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning 2.214
Max. 38 timer i dagplejen, ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning 2.474

Hvis Randers Kommunes betalingskontor udsender en rykkerskrivelse, tilskrives et gebyr.