Priser og takster

Her finder du en oversigt over forældrebetaling i dagtilbud. Betalingen er fordelt over 12 måneder.

Takster fra 1. januar 2024

Aldersgruppe Institutionstype Betaling pr. måned i kr.
0-2 år Dagpleje 2.857
0-2 år Dagpleje, deltidstilbud, maks. 30 timer om ugen, for forældre på barselsorlov 2.400
0-2 år Vuggestue 3.440
0-2 år Vuggestue, deltidstilbud, maks. 30 timer om ugen, for forældre på barselsorlov 2.890
3-6 år Børnehave 1.956
3-6 år Børnehave, deltidstilbud, maks. 30 timer om ugen, for forældre på barselsorlov 1.643
0-6 år Frokostordning i vuggestue, børnehave og kombinerede institutioner 687

Takster for kombinationstilbud fra 1. januar 2024

Kommunen skal ifølge Dagtilbudsloven give kombinationstilbud til forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning udenfor institutionernes almindelige åbningstid. Kombinationstilbud betyder, at barnet får en deltidsplads i et dagtilbud, samtidig med at forældrene modtager et kommunalt tilskud til fleksibel privat pasning.

Kombinationstilbud i vuggestue, børnehave og integreret institution
Antal timers pasning pr. uge Pris i kr. for børn på 0-2 år Pris i kr. for børn på 3-6 år
Maks. 20,5 timer i dagtilbud, ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning 2.580 1.467
Maks. 30,5 timer i dagtilbud, ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning 2.924 1.663
Maks. 40,5 timer i dagtilbud, ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning 3.268 1.859
Kombinationstilbud i dagplejen
Antal timers pasning pr. uge Pris i kr.
Maks. 18 timer i dagplejen, ved siden af ydes et tilskud til 30 timers privat pasning 2.143
Maks. 28 timer i dagplejen, ved siden af ydes et tilskud til 20 timers privat pasning 2.429
Maks. 38 timer i dagplejen, ved siden af ydes et tilskud til 10 timers privat pasning 2.714