Indberetning af løn

Læs om indberetning af løn her, hvis du er ansat som plejefamilie, aflastningsfamilie, kontaktperson eller §54 støtteperson til forældre med anbragt barn.

Det afhænger af din ansættelse, om du skal indberette både arbejdstid og kørsel. Du kan vælge imellem at indberette til os enten via din smartphone eller via din pc. Se vejledninger nedenfor.

Lønperioder 2022 for aflastning og timeløn

Lønperioder 2021 for aflastning og timeløn

MinLøn App - vejledning til indberetning af kørsel via smartphone

MinLøn PC -  vejledning til indberetning af kørsel på pc

MinLøn App - vejledning til indberetning af aflastningsdøgn via smartphone

MinLøn App - vejledning til indberetning af arbejdstimer via smartphone 

MinLøn PC - vejledning til indberetning af arbejdstimer på PC

Særligt for aflastningsfamilier

Det er muligt at indberette aflastningsdøgn via din smartphone - se vejledning til dette ovenfor.  Den nye pc-løsning til indberetning af aflastningsdøgn findes endnu ikke for aflastningsfamilier, så foretrækker du at indberette via din pc, skal du anvende skemaet nedenfor. Du skal bruge dit NemID. 

Skema til indberetning af aflastningsdøgn via PC.

Indsend dokumenter digitalt

Hvis du har dokumenter, som indeholder personfølsomme oplysninger, f.eks. kvitteringer for indkøb af medicin til plejebarn, skal du sende kvitteringerne til os via en sikker forbindelse. Du skal bruge vores formular, som du finder i linket nedenfor. Du skal anvende NemID.

Håndbøger for plejefamilier

Vi håber, at du i vores håndbøger finder svar på nogle af de spørgsmål, som kan opstå, når du arbejder som plejefamilie - eller som kan være væsentlige, hvis du går med tanker om at søge ansættelse som plejeforælder. Vælg den håndbog, som er aktuel for dig.

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for netværksplejefamilier

Håndbog for aflastningsfamilier

Ferieindberetning for nyansatte plejefamilier

Er du netop blevet ansat som plejeforældre et barn, har du modtaget en ferievarsling fra os, hvor vi beder dig tage stilling til din ferie. Du skal bruge formularen i linket nedenfor.

Ferieindberetning for plejefamilier

Fristen for indberetning af ferie til ferieåret 2021/2022 er udløbet.

Opsigelse

Hvis du ønsker at opsige din stilling som plejefamilie eller aflastningsfamilie, skal du benytte vores formular til formålet. Vælg den formular, der er aktuel for dig.  Du skal anvende NemID.