Ofte stillede spørgsmål

På denne side har vi samlet ofte stillede spørgsmål om Børn og familie.

Alle, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller vold har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Det samme gælder hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

Læs mere om underretning her.

Kontakt Familie- og rådgivningscentret som kan yde råd og vejledning eller ring direkte til Statsforvaltningen, som er den myndighed, der kan træffe afgørelse om forældremyndighed, samvær, bopæl samt tilbyde konfliktmægling.

Statsforvaltningen
Telefon: 7256 8300

Kontakt Statsforvaltningen og oplys om årsagen til, at du ikke ønsker at udlevere dit barn. Familie- og rådgivningscentret kan ikke træffe afgørelse om samvær, men kan yde råd og vejledning i forhold til din bekymring. 


Statsforvaltningen
Telefon: 7256 8300

Kontakt Familie- og rådgivningscentret som kan yde råd og vejledning samt vurdere, om der er behov for udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse.

 

Ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb skal der handles hurtigt, så kontakt Familie- og rådgivningscentret som vil vurdere, hvad der skal gøres i den konkrete sag.

Læs mere om underretning her.

Du kan altid henvende dig til Familie- og rådgivningscentret og få en samtale med en socialrådgiver. Du kan komme med eller uden dine forældre, eller du kan vælge at tage en anden person med. Du kan også ringe og drøfte din problemstilling anonymt. Som gravid kan du altid henvende dig til Familie- og rådgivningscentret og få en samtale om din situation. I samarbejde med dig vurderes det, om der er behov for støtteforanstaltninger. Familie- og rådgivningscentret har ikke mulighed for at yde økonomisk støtte i forbindelse med graviditet. 

 

Ifølge Servicelovens § 54 har man som forældre til et anbragt barn ret til at få en støtteperson at tale med, kontakt Familie- og rådgivningscentret. 

 

Hvis du skal ansøge om økonomisk hjælp i forbindelse med huslejerestance, skal du altid have undersøgt muligheden for at få hjælp fra din bank først. Herefter kan du henvende dig i Kontanthjælpsafdelingen og ansøge om økonomisk støtte. Hvis du får afslag fra kontanthjælpsafdelingen og har hjemmeboende børn under 18 år, har du mulighed for at ansøge i Familie- og rådgivningscentret. Her foretages en konkret vurdering af din ansøgning.Skriv til os

Vi vil gerne hjælpe dig. Du kan skrive digitalt og sikkert til os, og du har samtidig mulighed for også at vedhæfte filer til din besked.

Obs! Hvis din henvendelse drejer sig om en underretning på et barn eller en ung, skal du ikke skrive til os fra denne side, men i stedet benytte siden Underretning.

Kontakt

Familie- og rådgivningscenter
Odinsgade 12
8900 Randers C
Telefon: 8915 4670

Åbningstider

Mandag: kl. 8.30 - 17.00
Tirsdag:  kl. 8.30 - 15.00
Onsdag:  kl. 8.30 - 15.00
Torsdag:  kl. 8.30 - 15.00
Fredag:   kl. 8.30 - 13.00

Akutvagt

Er situationen akut og kræver den øjeblikkelig handling, kan afdelingen kontaktes på følgende telefonnummer:

Hverdage kl. 8.00 - 8.30 på tlf. 8915 1400

Uden for åbningstid

Uden for åbningstid henvises til Den sociale døgnvagt på tlf. 2320 6237. Du kan finde flere oplysninger herom på vores hjemmeside under Den Sociale Døgnvagt.