Ofte stillede spørgsmål

På denne side har vi samlet ofte stillede spørgsmål om Børn og familie.

Alle, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller vold har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Det samme gælder hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

Læs mere om underretning her.

Kontakt Myndighedscentret som kan yde råd og vejledning eller ring direkte til Statsforvaltningen, som er den myndighed, der kan træffe afgørelse om forældremyndighed, samvær, bopæl samt tilbyde konfliktmægling.

Myndighedscentret
Odinsgade 12
Telefon: 8915 4670
Skriv til Myndighedscentret

Statsforvaltningen
Telefon: 7256 8300

Kontakt Statsforvaltningen og oplys om årsagen til, at du ikke ønsker at udlevere dit barn. Myndighedscentret kan ikke træffe afgørelse om samvær, men kan yde råd og vejledning i forhold til din bekymring. 

Myndighedscentret
Odinsgade 12
Telefon: 8915 4670
Skriv til Myndighedscentret

Statsforvaltningen
Telefon: 7256 8300

Kontakt Myndighedscentret som kan yde råd og vejledning samt vurdere, om der er behov for udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse.

Myndighedscentret
Odinsgade 12
Telefon: 8915 4670
Skriv til Myndighedscentret

Ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb skal der handles hurtigt, så kontakt Myndighedscentret som vil vurdere, hvad der skal gøres i den konkrete sag.

Læs mere om underretning her.

Du kan altid henvende dig til Myndighedscentret og få en samtale med en socialrådgiver. Du kan komme med eller uden dine forældre, eller du kan vælge at tage en anden person med. Du kan også ringe og drøfte din problemstilling anonymt. 

Myndighedscentret
Odinsgade 12
Telefon: 8915 4670
Skriv til Myndighedscentret

Som gravid kan du altid henvende dig til Myndighedscentret og få en samtale om din situation. I samarbejde med dig vurderes det, om der er behov for støtteforanstaltninger. Myndighedscentret har ikke mulighed for at yde økonomisk støtte i forbindelse med graviditet. 

Myndighedscentret
Odinsgade 12
Telefon: 8915 4670
Skriv til Myndighedscentret

Ifølge Servicelovens § 54 har man som forældre til et anbragt barn ret til at få en støtteperson at tale med, kontakt Myndighedscentret. 

Myndighedscentret
Odinsgade 12
Telefon: 8915 4670
Skriv til Myndighedscentret

Hvis du skal ansøge om økonomisk hjælp i forbindelse med huslejerestance, skal du altid have undersøgt muligheden for at få hjælp fra din bank først. Herefter kan du henvende dig i Kontanthjælpsafdelingen og ansøge om økonomisk støtte. Hvis du får afslag fra kontanthjælpsafdelingen og har hjemmeboende børn under 18 år, har du mulighed for at ansøge i Myndighedscentret. Her foretages en konkret vurdering af din ansøgning.

Myndighedscentret
Odinsgade 12
Telefon: 8915 4670
Skriv til Myndighedscentret