Om PPR

PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. PPR er en forebyggende enhed, som bl.a. rådgiver skoler, dagtilbud, forældre og børn.

PPR er en rådgivningsenhed, der arbejder for at skabe læring, udvikling og trivsel for alle børn og unge.

PPRs formål / kerneopgave er

 • At styrke dagtilbud og skolers arbejde med at skabe inkluderende (lærings)fællesskaber, samt
 • At understøtte forældre i at skabe de bedste rammer for deres børn.

Det sker ved

 • At yde rådgivning, vejledning, supervision og anden konsultativ bistand til barnets/den unges forældre og de involverede fagpersoner
 • At udarbejde kvalificerede faglige udredninger (PPV’er)
 • At undervise børn med specifikke sproglige vanskeligheder
 • At varetage forskellige gruppeforløb målrettet forældre og børn/unge

Støtte til dagtilbud

I Randers Kommune er der fokus på dagtilbuds evne til at inkludere, så et lavere antal børn visiteres til specialpædagogiske tilbud (specialgrupper/-dagtilbud). Der arbejdes derfor målrettet på at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljøer, og PPR understøtter dette ved:

 • at yde rådgivning og vejledning i forhold til de involverede fagpersoner, børn og forældre.
 • at gennemføre kvalificerede faglige udredninger i forhold til børn med udviklings- og læringsmæssige vanskeligheder.
 • at undervise børn med specifikke sproglige vanskeligheder.

Såfremt børn visiteres til et specialpædagogisk tilbud, følger PPR ligeledes deres trivsel og udvikling der ved at yde råd og vejledning til forældre og det pædagogiske personale.

Støtte til skoler

I Randers Kommune er der fokus på skolers evne til at inkludere, så et lavere antal børn visiteres til specialpædagogiske tilbud (specialklasser/-skoler). Der arbejdes derfor målrettet på at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljø, og PPR understøtter dette ved:

 • at yde rådgivning og vejledning i forhold til de involverede fagpersoner, forældre og elever.
 • at gennemføre kvalificerede faglige udredninger i forhold til elever med udviklings- og læringsmæssige vanskeligheder.
 • at undervise elever med specifikke sproglige vanskeligheder.

Såfremt elever visiteres til et specialpædagogisk tilbud, følger PPR ligeledes deres trivsel og udvikling der ved at yde råd og vejledning til forældre og det pædagogiske personale.

Støtte til forældre

I PPR Randers er der ligeledes fokus på at støtte forældre i at skabe de bedste rammer for deres barns udvikling, læring og trivsel. Det sker i overvejende grad gennem råd og vejledning ved netværksmøder og gennem samtaleforløb men kan også være gennem længerevarende kursusforløb sammen med andre forældre.