Om PPR

PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. PPR er en forebyggende enhed, som bl.a. rådgiver skoler, dagtilbud, forældre og børn.

PPRs rådgivning skal være med til at give børn og unge de bedste muligheder for udvikling, læring, kommunikation og trivsel.

PPR har følgende overordnede formål:

  • at understøtte dagtilbud i at skabe inkluderende udviklings-og læringsmiljøer.
  • at understøtte skoler i at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljøer.
  • at støtte forældre, lærere og pædagoger i at skabe gode rammer for elevens udvikling, læring og trivsel.

Støtte til dagtilbud

I Randers Kommune er der fokus på dagtilbuds evne til at inkludere, så et lavere antal børn visiteres til specialpædagogiske tilbud (specialgrupper/-dagtilbud). Der arbejdes derfor målrettet på at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljøer, og PPR understøtter dette ved:

  • at yde rådgivning og vejledning i forhold til de involverede fagpersoner, børn og forældre.
  • at gennemføre kvalificerede faglige udredninger i forhold til børn med udviklings- og læringsmæssige vanskeligheder.
  • at undervise børn med specifikke sproglige vanskeligheder på Talepædagogisk Center Randers (TCR).

Såfremt børn visiteres til et specialpædagogisk tilbud, følger PPR ligeledes deres trivsel og udvikling der ved at yde råd og vejledning til forældre og det pædagogiske personale.

Støtte til skoler

I Randers Kommune er der fokus på skolers evne til at inkludere, så et lavere antal børn visiteres til specialpædagogiske tilbud (specialklasser/-skoler). Der arbejdes derfor målrettet på at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljø, og PPR understøtter dette ved:

  • at yde rådgivning og vejledning i forhold til de involverede fagpersoner, forældre og elever.
  • at gennemføre kvalificerede faglige udredninger i forhold til elever med udviklings- og læringsmæssige vanskeligheder.
  • at undervise elever med specifikke sproglige vanskeligheder på Talepædagogisk Center Randers (TCR).

Såfremt elever visiteres til et specialpædagogisk tilbud, følger PPR ligeledes deres trivsel og udvikling der ved at yde råd og vejledning til forældre og det pædagogiske personale.

Støtte til forældre

I PPR Randers er der ligeledes fokus på at støtte forældre i at skabe de bedste rammer for deres barns udvikling, læring og trivsel. Det sker i overvejende grad gennem råd og vejledning ved netværksmøder og gennem samtaleforløb men kan også være gennem længerevarende kursusforløb sammen med andre forældre.