Om PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er en forebyggende enhed, som bl.a. rådgiver skoler, dagtilbud, forældre og børn.

PPR er en rådgivningsenhed, der arbejder for at skabe læring, udvikling og trivsel for alle børn og unge.

PPRs formål/kerneopgave er:

  • At styrke dagtilbud og skolers arbejde med at skabe inkluderende (lærings)fællesskaber
  • At understøtte forældre i at skabe de bedste rammer for deres børn.

Det sker ved:

  • At yde rådgivning, vejledning, supervision og anden konsultativ bistand til barnets/den unges forældre og de involverede fagpersoner
  • At udarbejde kvalificerede faglige udredninger 
  • At undervise børn med specifikke sproglige vanskeligheder
  • At varetage forskellige gruppeforløb målrettet forældre og børn/unge