Fremskudte socialrådgivere

Den fremskudte socialrådgiver har behov for informationer fra både skole og hjem og også ofte fra eleven selv om elevens trivsel og udvikling.

Formålet med den fremskudte socialrådgivning er at arbejde med tidlig opsporing af socialfaglige problematikker med henblik på at afhjælpe problemerne, inden de vokser sig store. Fremskudt socialrådgivning er et tilbud til skoler, dagtilbud og børn, unge og familier, når barnet/den unge ikke er tilknyttet familieafdelingen.

Den fremskudte socialrådgiver arbejder med at støtte hjemmet i arbejdet med at sikre barnets trivsel. Kontakten mellem den enkelte familie og den fremskudte socialrådgiver skabes oftest ved, at den fremskudte socialrådgiver deltager i et netværksmøde, når det vurderes at være relevant ift. barnet og familien.

Den fremskudte socialrådgivning retter sig både mod familier og professionelle.